geld, euro

Beta Wassen: gebruik de juiste salaristabel

Let op dat de salaristabellen uit de CAO voor Tankstations en Wasbedrijven juist worden toegepast. Wordt dat niet gedaan dan kan dit namelijk leiden tot het uitbetalen van hogere salarissen dan noodzakelijk; dat is één van de adviezen die brancheorganisatie Beta Wassen onlangs op haar website publiceerde. Volgens Genevieve Doornik van Beta Wassen kan verwarring ontstaan door de verschillende tabellen die in de cao gezet zijn. “We kregen van ondernemers vragen over deze kwestie dus vandaar dat we er mee aan de slag zijn gegaan.”

Er is onlangs niets veranderd in de salarisstructuur of toepassing van de tabellen,. “De dingen die wel per 1 januari anders zijn geworden hebben toepassing op andere zaken. Echter er rijzen bij verschillende ondernemers toch nog vragen over de salarissen daarom brengen we de tekst..” Van oudsher staan onder artikel 27 in de cao voor Tankstations en Wasbedrijven twee salaristabellen. “Het gebruik van twee verschillende salaristabellen naast elkaar komt voort uit de samenvoeging van twee verschillende cao’s in het verleden.”

Uurloon

Bij de organisatie komen soms vragen van wasbedrijven binnen over het salaris van medewerkers. “Vaak werd de vraag gesteld welk loon een werknemer nu precies hoort te krijgen en naar welke tabel de ondernemer daarvoor moet kijken”, zegt ze. Volgens haar is dit in de meeste gevallen gewoon de reguliere salaristabel uit de cao van toepassing. “Het gaat om de tabel in artikel 27 lid 3. Er wordt op basis van leeftijd en functie een overzicht gegeven van het minimaal te betalen loon.”

In beginsel is er volgens Doornik geen toepassing van het functiejarensysteem. “Medewerkers verdienen niet meer omdat ze langer in dienst zijn bij het bedrijf. Daarom hebben werknemers vanaf 23 jaar en ouder voor hun functie het hoogste salaris bereikt.” Echter er is één uitzondering. In sommige situaties moeten de loontabellen van artikel 27 lid 5 worden gevolgd; de functiejarentabellen.

De functiejarentabellen worden alleen toegepast bij werknemers die ouder zijn dan 23 en wanneer de werkgever tot 1 december 2009 onder de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf viel. “Alleen in dat geval dient een werkgever de functiejaartabellen van artikel 27 lid 5 toe te passen. De salarissen zoals opgenomen in de functiejarentabel, zijn hoger dan de gemaximeerde salarissen opgenomen in de reguliere tabel.” Ze adviseert om goed op te letten of de salarisadministratie wel de goede tabel toepast en ondernemers dus niet onnodig te hoge salarissen betaald krijgen.

Auteur: Thom Mandos

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.