Philippe de Backer, BBRV, carwash, sector, plan eerlijke concurrentie

Philippe de Backer: We gaan de carwash-sector weer eerlijk maken

Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude, Philippe de Backer, neemt maatregelen om de carwash-sector weer eerlijk te maken. In het bijzijn van de Belgische Beroepsvereniging Reiniging Voertuigen (BBRV) en verschillende sociale partners heeft hij het ‘Plan voor eerlijke concurrentie’ getekend. Dit werd gedaan tijdens een feestelijke middag bij Octopus Carwash in Herentals. Na afloop spraken alle partijen gezamenlijk vertrouwen uit in het nieuwe plan. 

De totstandkoming van het plan is voor een groot deel gekomen door de nieuwe branchevereniging. Het is de eerste grote doelstelling die bereikt is. “Nu moeten we zelf doorpakken en niet op onze lauweren rusten”, aldus voorzitter van de BBRV Suzanne Huisman. Ze is wel heel trots dat de organisatie dit bereikt heeft. “Het is ook heel belangrijk dat we nu op een juiste manier de consument bewust maken dat ze het best naar een professioneel wasbedrijf kunnen gaan.”

100 nieuwe controleurs

In ieder geval is de eerste stap gezet. “We gaan de carwash-sector weer eerlijk maken”, aldus staatssecretaris De Backer tijdens zijn presentatie. Hij heeft flink vaart gemaakt om zo in 2018 nog actie te kunnen ondernemen. “Toen bleek dat één op de vier gecontroleerde werknemers in de sector niet in orde is, was het al snel duidelijk dat er actie ondernomen moest worden vanuit de overheid.” Volgend jaar moeten de eerste punten uit het plan al in werking treden. Aankomend jaar moeten er door de overheidsinstanties honderdvijftig controles plaatsvinden in de sector. “De controles worden uitgevoerd door honderd extra controleurs die afgelopen jaar zijn geworven. We willen echt laten zien dat dit prioriteit heeft en vooral de rotte appels uit de branche aanpakken.”

“Zwartwerk, illegalen aan het werk, schijnzelfstandigheid. De problemen zijn groot bij de illegale handcarwashes die alle regels aan hun laars lappen, ten koste van de ondernemers in de carwashsector die wél alle regels correct volgen. Dat wil ik aanpakken met dit Plan voor Eerlijke Concurrentie”, legt De Backer uit. Hij wil met zijn lik-op-stuk-beleid de problemen in de branche te lijf gaan. Daarnaast gaat hij onderzoeken waar de problemen echt ontstaan. “Louche carwashes zijn vaak maar het topje van de ijsberg. Er wordt gewerkt met buitenlandse vennootschappen en er worden bijvoorbeeld carrousels van vennootschappen opgezet. Dit alles om aan sociale, ecologische, economische regels te ontsnappen. Dat aanpakken, die structuur erachter in kaart brengen via datamining en oprollen is één van mijn prioriteiten in 2018. Ik zal daarvoor ook kijken hoe we kunnen samenwerken met andere landen.”

Actieplan

Het plan dat De Backer samen met de sector opstelde, bestaat uit een achttal actiepunten:

  1. Preventieve checklist voor controles sociale inspectiediensten
  2. Sociale flitscontroles
  3. Informatieverstrekking over loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector
  4. Gerichte controles in de sector
  5. Verzegeling en voorkomen van carrousels
  6. Partnerschapsovereenkomst over controles met de SIOD
  7. Meldpunt voor eerlijke concurrentie (MEC)
  8. Bilaterale akkoorden met andere landen

De Backer ligt de regels toe: “Allereerst wordt er dus een checklist gemaakt, zodat carwash-ondernemers weten aan welke regels ze moeten voldoen. Aan de hand van de lijst worden ook controles uitgevoerd. Er komen controles in de carwashes. Zogenoemde flitscontroles, deze worden van tevoren aangekondigd en hebben een ontmoedigend karakter. De geldende wetten en regels moeten duidelijk zijn bij alle ondernemers in de sector. Vandaar dat de informatieverstrekking rondom deze voorwaarden beter moet. Dan worden er gerichte controles gedaan bij bedrijven waar meldingen over zijn gekomen of waarvan vermoed wordt dat er iets niet in de haak is.”

Lees door onder foto: Veel ondernemers kwamen op de ondertekening af; Foto links Suzanne Huisman, Rechts ondernemer Lens Dietmar

Lens Dietmar, Suzanne Huisman, BBRV

Hij vervolgt: “Bedrijven die niet in orde zijn, moeten worden gesloten. Er moet voorkomen worden dat ze later weer opengaan zodat een soort carrousels ontstaan. Meerdere instanties moeten met de SIOD gaan controleren en de informatie moet worden uitgewisseld tussen verschillende instanties. Het Meldpunt voor eerlijke concurrentie was er al, maar wordt ook opgesteld voor de consument. Nu kan iedereen melding doen als ze vermoeden dat iets niet in de haak is, dit moet ook gecommuniceerd worden. Om de problematiek echt aan te pakken, ga ik ook met het buitenland kijken hoe we schimmige constructies met buitenlandse vennootschappen kunnen aanpakken.”

Mechelen

Lens Dietmar, de ondernemer van Dietmar’s Carcleaning die CarwashPro eerder meenam naar Mechelen om de problematiek rond de illegale handwashes te laten zien, is blij met het plan. “Ik heb er toch wel vertrouwen in dat er nu echt iets gaat veranderen. De concurrentie bij ons is momenteel nog altijd moordend, de ‘pakiwashes’  schieten nog altijd als paddestoelen uit de grond.” Hij duidt op het punt dat de eerlijke ondernemer steeds tot investeringen wordt gedwongen. Zo werd het onlangs verplicht voor carwashes om een recyclesysteem te plaatsen. “Wij investeren maar en de handwashes doen niks, het moet eerlijker.”

Hij wijst ook op het personeel. “Wij moeten ervoor zorgen dat ons personeel het warm heeft in de winter en dat ze beschermende kleding aandoen. Bij de veelal Pakistaanse wassers gebeurt er niks, zij zijn allemaal medevennoten en werken allen zeven dagen in de week. Daarnaast staan ze in de winter gewoon op sandalen in de vrieskou auto’s te wassen.” Hij hoop dat dit plan voor verandering zorgt. Over een half jaar hoopt hij resultaat te zien. “Ik laat het zeker weten als er iets verandert. De samenwerking tussen de verschillende instanties klinkt hoopvol. Eerder wist men van elkaar niet wat er speelde, de ene instantie controleerde, de ander wist van niets.” Dietmar zou wel graag zien dat ook met gemeenten wordt gekeken hoe de illegale handwashes het best aangepakt kunnen worden “Een melding maken van het starten van een bedrijfsactiviteit is voldoende, eigenlijk zit daar wel een groot probleem. Het moet moeilijker gemaakt worden om dit soort bedrijven te starten.”

Toekomst

Volgens voorzitter Huisman van de BBRV heerst er vooral euforie in de branche nu de handtekeningen gezet zijn. “We bestaan officieel pas sinds juli en hebben nu in december onze handtekening al onder een officieel en belangrijk document kunnen zetten.” Volgens haar zijn de volgende stappen nu om de consument te informeren over het gebruik van eerlijke wasgelegenheden. Een andere doelstelling is om de BBRV in 2018 te vergroten. “We willen een nog grotere achterban en een groter draagvlak. Dan kunnen we makkelijker groepsaankopen doen om kortingen te regelen.”

Huisman hoopt verder dat het plan strikt uitgevoerd zal worden. “Het blijft altijd afwachten hoe zo’n plan uitpakt natuurlijk, maar we hebben er vertrouwen in dat het goed komt.” Het punt van de repressieve maatregelen springt er volgens haar uit. “Concrete actie is goed, al zijn honderdvijftig controles slechts een druppel op een gloeiende plaat als je kijkt naar hoeveel illegale handwashes er al zijn.” Het precieze aantal kan ze niet noemen, wel weet ze dat het er enorm veel zijn. “Alleen in Vlaanderen zijn al vierhonderd professionele wasbedrijven. Momenteel probeert een data-analist van de federale politie in kaart te brengen hoeveel illegale bedrijven er zijn. Op die manier kunnen in januari grote acties worden opgezet om de bedrijven aan te pakken.”

Lees ook:

Auteur: Thom Mandos

Autoliefhebber met een voorkeur voor een schone auto. Thom Mandos was tot 2018 de vaste redacteur van vakblad CarwashPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.