Veiligheid

Risico Inventarisatie en Evaluatie vernieuwd: wat is aangepast?

Veiligheid

De Risico Inventarisatie en Evaluatie is onlangs vernieuwd. Dat laat Bovag weten via de Bovagkrant. Ieder bedrijf dat personeel heeft is verplicht om een RI&E op te stellen. Die vernieuwde versie is te vinden bij het Sociaal Fonds voor de Tankstations en Wasbedrijven (SFTW). Wat de precieze veranderingen zijn werd echter niet bekend gemaakt. CarwashPro zocht het uit. 

De veiligheidsrisico’s van een bedrijf moeten goed in kaart gebracht te worden. Dat is het doel van de RI&E. Om nieuwe richtlijnen op te stellen werd volgens Bovag gebruik gemaakt van input uit de tankstation- en carwashbranche. Hierdoor zou alles beter moeten aansluiten op de praktijk. Sommige vragen werden geschrapt, andere onderwerpen werden toegevoegd.

Aanpassingen

Wat precies is aangepast bleef in eerste instantie nogal vaag. Daarom zochten we uit wat de aanpassingen in de nieuwe RI&E precies zijn. De nieuwe Arbowet 2017 is erin verwerkt. De lijn van de vernieuwing is echt het bevorderen van samenwerken tussen werkgever, bedrijfsarts/arbodienst en de preventiemedewerker (in de organisaties belegd). En natuurlijk ook de ondernemingsraad als die er is. Dus de vragen uit de RI&E die daarover gaan zijn aangepast.

Tweede lijn uit die nieuwe arbowet is preventie, dus voorkomen dat men ziek wordt van het werk. Daar is in feite het middel Risico-inventarisatie en evaluatie helemaal voor bedoeld. Inventariseer je risico’s, en ga ermee aan de slag. Juist om te voorkomen. Daarnaast is het zo dat OOTW (het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de tankstations en wasstraten) zich de afgelopen jaren enorm heeft ingezet voor het opleiden en trainen van medewerkers uit de sector. Zodoende konden er verbindingen gemaakt worden in de toelichtingen bij de vragen naar opleidingen of e-learnings die worden aangeboden in de branche, of het volgen van webinars. Voorlichting en instructie en training is een belangrijk onderdeel om uit te vragen in een RI&E. Het is een basisrisicofactor: het geen kennis hebben, niet geïnformeerd zijn kan leiden tot een ongeval of ziekte of escalatie bij een boze klant. In de toelichtingen en ook de maatregelen tot verbetering zijn al die mogelijkheden nu met elkaar verbonden. Concreet: je kunt een e-learning voor Bedrijfshulpverlening volgen. Je kunt een training (klassikaal) volgen agressie en overvalpreventie, er zijn trainingen voor leidinggevenden.

Handboek

Daarnaast is er een Handboek Milieuzorg voor de medewerker en Handboek Milieuzorg voor leidinggevenden. Het woord Milieu dekt geenszins de lading. Hier staan allerlei onderwerpen betreffende goede arbeidsomstandigheden in benoemd, bijvoorbeeld de persoonlijke beschermingsmiddelen die je in de wasstraat moet gebruiken, de keuring van de elektrische deuren en dat dat geregeld moet zijn. In deze laatste RI&E is de tekst vanuit het Handboek en de tekst vanuit de RI&E op elkaar afgestemd. Zodat er geen twee richtlijnen zijn. En ook steeds een verwijzing naar het handboek.

OOTW heeft onlangs een campagne gelanceerd: dat geeft energie. Er zit een test indien medewerkers kunnen doen om te bekijken waar nog verbeterpunten zijn. Dat is in de module over werkdruk ondergebracht. Pragmatische verwijzing over balans in werk en prive. De laatste nieuwe: de tankstations veranderen in rap tempo: er is veel meer winkelgedeelte en horeca. We hebben in ieder geval bakery en shop qua risico’s benoemd. Dat zal in de toekomst nog verder uitgebreid gaan worden.

Auteur: Thom Mandos

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.