Waterschaarste en extreme droogte: hoe onuitputtelijk is grondwater?

Extreme droogte en waterschaarste kunnen ernstige gevolgen hebben voor de carwashbranche. Zo is er bijvoorbeeld in Twente en de Achterhoek al sprake van een onttrekkingsverbod voor grondwater. Branchemanager Erik Stern van BOVAG en communicatieadviseur Jane Alblas van de Unie van Waterschappen (UvW) gaan dieper in op het belang van verantwoord watergebruik.

Jaarlijks wordt vanuit de waterschappen opgeroepen om zuinig met water om te gaan. Dat onderschrijft Stern ook: “Als je de auto wilt wassen, kun je dat vaak beter bij de wasstraat doen dan thuis voor de deur. In wasgelegenheden wordt vaak gebruikgemaakt van een eigen waterbron, waardoor het leidingnetwerk niet belast wordt. Het gebruikte water wordt vervolgens op een nette manier afgevoerd en dus niet zomaar in het riool geloosd. Dat is allemaal wettelijk vastgelegd.”

Veel autowasbedrijven maken gebruik van grondwater. Grondwater is echter niet oneindig. Er zijn regionaal veel verschillen te bespeuren qua hoeveelheid grondwater. Zo is er in hooggelegen Nederland sprake van lage waterstanden, terwijl er in het westen voldoende water is. “Grondwater is in Nederland in verschillende lagen in de bodem te vinden”, verduidelijkt Alblas. “Diep onder de grond zijn er grote voorraden, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor de drinkwatervoorziening. Vlak onder de bodem zit het grondwater wat voor kleine onttrekkingen wordt gebruikt, denk hierbij aan onttrekkingen door de landbouw. Wanneer er sprake is van een watertekort en wanneer kwetsbare natuurgebieden door lage waterstanden gevaar lopen, kunnen de waterschappen onttrekkingsverboden instellen.” 

Onttrekkingsverboden

Bedrijven die onder de 150.000 kuub water oppompen moeten daarvoor bij hun waterschap een vergunning aanvragen. Als er meer water opgepompt moet worden, is dat een zaak voor de provincie. Als er sprake is van (extreme) droogte en de natuur daaronder lijdt, kan er door het betreffende waterschap een onttrekkingsverbod op grondwater worden ingesteld. “In Twente en de Achterhoek is zo’n verbod bijvoorbeeld van kracht. Bedrijven mogen daar geen water uit de grond onttrekken. We zijn bevoegd om te handhaven. Dit houdt in dat we bij bedrijven langs kunnen gaan om te zien of zij zich hieraan houden”, weet Alblas.

Mocht er geen grondwater voorhanden zijn, dan is de stap naar het gebruik van leidingwater snel gemaakt. “Het recyclen van water is kostbaar en vergt grote investeringen van ondernemers”, zegt Stern. “Vanuit bedrijven begrijp ik dat er een zekere huiverigheid voor is om veel geld te steken in het hergebruik van water, omdat het gebruik van vers water zo goedkoop is. Als BOVAG vertegenwoordigen wij voornamelijk professionele autowasstraten met als hoofdactiviteit autowassen- en poetsen.”

Certificaat

De meerderheid van de BOVAG-leden is volgens Stern al bewust duurzaam bezig en heeft een eigen bron en recyclet water. “Kleinere carwashes of ondernemers die carwash erbij doen zijn daar minder mee bezig”, stelt Stern. “Vanuit de BOVAG moedigen we ondernemers echter wel aan om te investeren in waterzuiveringsinstallaties. Bedrijven die zich hard maken voor het recyclen van water ontvangen daarvoor het Erkend Duurzaam-certificaat. Om dit keurmerk in de wacht te slepen, zul je aan een aantal strenge voorwaarden moeten voldoen, waar recycling een onderdeel van uitmaakt.”


Onderwerpen: , , ,

Auteur: Frank van de Ven

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.