‘De overheid is beter op de hoogte van malafide handcarwashes’

De Belgische Beroepsvereniging Reiniging Voertuigen (BBRV) maakt zich sterk voor de aanpak van malafide handcarwashes. In zijn tweejarig bestaan heeft deze branchevereniging al veel bereikt. Zo is het aantal controles geïntensiveerd en wordt er in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) in november een flitscontrole opgezet waarin de aanpak van dergelijke handcarwashes de focus heeft. Voorzitter Suzanne Huisman vertelt er meer over.

Sinds het bestaan van de Belgische branchevereniging staat de aanpak van malafide handcarwashes een stuk hoger op de politieke agenda. Dit jaar moet er wat Huisman betreft nog strenger worden opgetreden: Het aantal controles voor de sector is verhoogd in 2018 en in 2019 is dit aantal gelijk gebleven. Daarbij ben ik blij dat de aandacht van de overheid niet verslapt en dat ze ondanks de beperkte middelen die ze hebben toch een focus op de carwashsector kunnen leggen.”

Op 22 november vindt een flitscontrole plaats die de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) organiseert. “Tijdens deze controle ligt de focus volledig op carwashes. Zo worden er in 2019 circa 150 specifieke controles uitgevoerd om te zien of men met malafide handcarwashes te maken heeft. Dit gebeurt naast de 2.750 vrij uit te voeren inspectierondes. Het is fijn om te merken dat er nog steeds sprake is van verhoogde waakzaamheid. De aandacht voor malafide wasgelegenheden is niet verslapt of weggeëbd en dat is een goed teken”, stelt Huisman.

Positieve ontwikkeling

De grootscheepse controle gebeurt in samenwerking met politie, justitie, de belastingdienst en de bevoegde milieu-instanties. Doel is om te achterhalen over handcarwashes zich aan de wetgeving houden. “Ik ben blij dat de overheid steeds beter op de hoogte is van wat er gaande is bij malafide handcarwashes. Deze bedrijven nemen het niet zo nauw op gebied van milieu en werkomstandigheden. Gemeenten houden dergelijke ondernemingen scherper in de gaten. Er is een verandering gaande in de sector en dat is een positieve ontwikkeling”, verduidelijkt de voorzitter.

Invallen bij malafide handcarwashes hebben effect. Al leveren dergelijke acties niet altijd het gewenste resultaat op: het is wel een positieve ontwikkeling. “Je ziet regelmatig dat er bij een inval bij zulke bedrijven ineens veel hogere prijzen gevraagd worden. Dat is een goede ontwikkeling, omdat de problematiek rond oneerlijke concurrentie dan uit de weg geruimd wordt. Het prijsniveau is eerlijker verdeeld. Op de prijsverhoging na, verandert er verder helaas niet veel. De milieuwetgeving en de werkomstandigheden zijn vaak niet veranderd. De invallen geven een dubbel gevoel, maar het is zeker een goede stap in de juiste richting.”

Strengere voorwaarden

Een andere verandering die die heeft plaatsgevonden is dat de bewustwording van steden en gemeentes is vergroot. “Gemeenten hanteren strengere voorwaarden bij de verlening van vergunningen voor de bouw van handcarwashes. Zo worden er vaak extra voorwaarden gekoppeld aan ondernemers die zulke bedrijven willen uitbaten. Op esthetisch vlak moeten dergelijke bedrijven er bijvoorbeeld ook aantrekkelijk uitzien en volstaan handgeschreven borden met prijslijsten niet meer.”

Positief is de uitreiking van de BBRV-keurmerken. Dit keurmerk wordt niet zomaar uitgereikt. “Om bij het netwerk van Carwash met Keurmerk te horen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De eerste stap is een lidmaatschap bij BBRV. Verder moet het bedrijf correct ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en in het bezit zijn van de juiste milieuvergunning/Vlarem. Ook moet er gerecycleerd worden volgens de huidige wetgeving en zo zijn er nog een aantal voorwaarden waar naar gekeken wordt op vlak van veiligheid, esthetiek en medewerkers. Op social media delen bedrijven die het keurmerk in de wacht sleepten al hun ervaringen en die zijn allemaal positief. Daar ben ik trots op”, zegt Huisman.

Enorme impact

De BBRV is een officiële partner van het SIOD. “Als men iets verdachts ziet bij een handcarwash kan dat doorgegeven worden bij het meldpunt van de BBRV. Wij geven die tip vervolgens door aan de SIOD. Kennis- en informatie uitwisseling is erg belangrijk.”

Huisman denkt dat malafide carwashes steeds serieuzer genomen worden. Toch wordt de invloed van deze bedrijven op de sector volgens haar vaak nog onderschat: “Naar mijn idee hebben veel mensen niet door wat eigenaren van eerlijke wasgelegenheden moeten doen om aan de strenge wetgeving te voldoen. Op het gebied van milieuwetgeving bijvoorbeeld komt een hoop kijken. Je moet als carwasheigenaar hard werken om het hoofd boven water te houden. Het zure is dat malafide handcarwashes dat niet doen en voor bodemprijzen slecht werk leveren en de branche een slechte naam geven. Dat heeft een enorme impact op de sector. Ik hoop dat men beseft dat dit niet langer kan.”

Lees ook:

Auteur: Frank van de Ven

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.