Ook achterban Bovag, Beta en bonden akkoord met nieuwe cao

Brancheorganisaties Bovag en Beta bereikten eerder al een principeakkoord met vakbonden FNV, De Unie, CNV en LBV over een nieuwe cao van tankstations en wasbedrijven. Nu zijn ook de achterban van zowel de werkgeversorganisaties als de bonden akkoord. De volgende stap is het voorstel voorleggen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek de cao algemeen verbindend te verklaren. 

De looptijd van deze cao is met terugwerkende kracht van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Een loonsverhoging van 90 euro per 1 februari 2022 maakt onderdeel uit van deze cao. Een tweede loonsverhoging van 90 euro gaat in op 1 maart 2023. Deze verhogingen worden berekend over het feitelijke salaris en de salaristabellen.

Vervroegd pensioen

Ook is afgesproken dat partijen begin van dit jaar met een werkgroep starten die gaat kijken of en hoe vervroegd pensioen voor zware beroepen kan worden ingepast. De RVU-regeling zou het mogelijk maken dat werknemers drie jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen uittreden.

Over de pilot rond het generatiepact zijn de partijen positief. In de nieuwe cao voor Tank en Was wordt dit dat ook opgenomen als vaste cao-regeling. Dit pact houdt in dat oudere werknemers korter gaan werken en zo beter herstellen van het werk en dit minder zwaar wordt. Zo komt er plek vrij voor een jongere werknemer.

Duurzame inzetbaarheid

In de nieuwe cao staan ook afspraken over duurzame inzetbaarheid. Deze houden in dat werknemers die onder de cao Tank en Was vallen, per kalenderjaar een dag kunnen krijgen om te besteden aan bijvoorbeeld een opleiding , loopbaancoaching of -ontwikkeling of aan gezondheid. Deze dag komt naast het al bestaande recht in de cao op een opleidingsdag.

Lees ook:

Auteur: Paul Van den Bogaard

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Ook achterban Bovag, Beta en bonden akkoord met nieuwe cao | CarwashPro

Ook achterban Bovag, Beta en bonden akkoord met nieuwe cao

Brancheorganisaties Bovag en Beta bereikten eerder al een principeakkoord met vakbonden FNV, De Unie, CNV en LBV over een nieuwe cao van tankstations en wasbedrijven. Nu zijn ook de achterban van zowel de werkgeversorganisaties als de bonden akkoord. De volgende stap is het voorstel voorleggen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek de cao algemeen verbindend te verklaren. 

De looptijd van deze cao is met terugwerkende kracht van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Een loonsverhoging van 90 euro per 1 februari 2022 maakt onderdeel uit van deze cao. Een tweede loonsverhoging van 90 euro gaat in op 1 maart 2023. Deze verhogingen worden berekend over het feitelijke salaris en de salaristabellen.

Vervroegd pensioen

Ook is afgesproken dat partijen begin van dit jaar met een werkgroep starten die gaat kijken of en hoe vervroegd pensioen voor zware beroepen kan worden ingepast. De RVU-regeling zou het mogelijk maken dat werknemers drie jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen uittreden.

Over de pilot rond het generatiepact zijn de partijen positief. In de nieuwe cao voor Tank en Was wordt dit dat ook opgenomen als vaste cao-regeling. Dit pact houdt in dat oudere werknemers korter gaan werken en zo beter herstellen van het werk en dit minder zwaar wordt. Zo komt er plek vrij voor een jongere werknemer.

Duurzame inzetbaarheid

In de nieuwe cao staan ook afspraken over duurzame inzetbaarheid. Deze houden in dat werknemers die onder de cao Tank en Was vallen, per kalenderjaar een dag kunnen krijgen om te besteden aan bijvoorbeeld een opleiding , loopbaancoaching of -ontwikkeling of aan gezondheid. Deze dag komt naast het al bestaande recht in de cao op een opleidingsdag.

Lees ook:

Auteur: Paul Van den Bogaard

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.