Autobezit in de steden neemt af, daarbuiten juist toe

Miguel Angel, Unsplash

Terwijl het particulier autobezit per inwoner in de grote steden daalde in het afgelopen decennium, steeg het autobezit in de meer landelijke gebieden duidelijk. In het autogebruik is een soortgelijke trend zichtbaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

In de publicatie ‘Het wijdverbreide autobezit in Nederland’ valt te lezen dat mensen buiten de grote steden steeds meer afhankelijk zijn van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief biedt. In de grote steden verliest de auto juist zijn aantrekkingskracht dankzij alternatieven voor de eigen auto, parkeerregulering en verminderde reistijdwinsten met de auto. Deze ontwikkeling kan zowel kansen bieden voor carwash-ondernemers, als een bedreiging vormen.

Meer auto’s

Ondanks de daling van het autobezit in de steden, stijgt het aantal auto’s in Nederland wel. Sinds 1990 nam het autobezit toe van 0,8 naar bijna 1,1 auto per huishouden. Verwacht wordt dat deze stijging ten einde komt. Niet zozeer omdat het aantal auto’s niet langer toeneemt, maar eerder omdat de huishoudens kleiner worden. Er zijn steeds meer alleenstaanden. De totale vloot en het aantal auto’s per inwoner blijven naar verwachting toenemen, maar minder snel dan in de afgelopen decennia. Tegen 2040 zijn er naar schatting 10 miljoen auto’s, ofwel 523 auto’s per 1.000 inwoners.

Nederland heeft per inwoner meer auto’s dan Frankrijk, Zweden en het VK, maar iets minder dan België en Duitsland. Berekend per vierkante kilometer landoppervlakte zijn er geen buurlanden die ons evenaren. Binnen de EU heeft alleen het eiland Malta een hogere ruimtelijke autodichtheid. Hoewel de totale vloot groeit, stabiliseert het autobezit per huishouden, constateren de onderzoekers.

Autolandschap

Een toename van de automobiliteit stimuleert de groei van het autosysteem, met meer wegen, tunnels, parkeerplaatsen, garagebedrijven, tankstations en wasstraten. Maar omdat de groei verschilt per gebied: landelijk of stedelijk heeft dit ook gevolgen voor de plekken waar veel gebruik gemaakt wordt van voorzieningen als wasstraten.

In de meest stedelijke gebieden van Nederland zegt 36 procent van de mensen steeds meer afhankelijk te zijn van de auto, terwijl dit aandeel in de meest landelijke gebieden bijna tweemaal zo groot is, namelijk 64 procent. 1 op de 3 respondenten in het KiM-onderzoek is het eens met de stelling ‘autobezit is geen vrije keuze, maar (bittere) noodzaak’.

SUV-icatie

Daar komt bij dat iedere extra auto ecologische consequenties heeft, zoals de uitstoot van 6,7 ton CO2 in het productieproces en de claim op grondstoffen, zoals ijzer, aluminium, rubber, olie en – tegenwoordig steeds vaker – op zeldzame aardmetalen.

Omdat de auto’s in het Nederlandse wagenpark steeds groter, krachtiger en zwaarder worden kunnen we spreken van SUV-icatie. Deze trend heeft onder andere negatieve gevolgen voor de veiligheid van de mensen op straat, de ruimtedruk en het materiaalgebruik. In 25 jaar tijd is de totale massa van de Nederlandse personenautovloot verdubbeld. Nieuw geregistreerde auto’s zijn gemiddeld 24 kg zwaarder dan die van het jaar daarvoor. Door de toepassing van grote batterijpakketten in nieuwe auto’s zal toename in de massa voorlopig ook doorzetten.

Bekijk hier het hele rapport.

Lees ook:

Auteur: Paul Van den Bogaard

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Autobezit in de steden neemt af, daarbuiten juist toe | CarwashPro

Autobezit in de steden neemt af, daarbuiten juist toe

Miguel Angel, Unsplash

Terwijl het particulier autobezit per inwoner in de grote steden daalde in het afgelopen decennium, steeg het autobezit in de meer landelijke gebieden duidelijk. In het autogebruik is een soortgelijke trend zichtbaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

In de publicatie ‘Het wijdverbreide autobezit in Nederland’ valt te lezen dat mensen buiten de grote steden steeds meer afhankelijk zijn van de auto, omdat de afstanden tot werk, sociaal netwerk en voorzieningen toenemen en het ov steeds minder vaak een goed alternatief biedt. In de grote steden verliest de auto juist zijn aantrekkingskracht dankzij alternatieven voor de eigen auto, parkeerregulering en verminderde reistijdwinsten met de auto. Deze ontwikkeling kan zowel kansen bieden voor carwash-ondernemers, als een bedreiging vormen.

Meer auto’s

Ondanks de daling van het autobezit in de steden, stijgt het aantal auto’s in Nederland wel. Sinds 1990 nam het autobezit toe van 0,8 naar bijna 1,1 auto per huishouden. Verwacht wordt dat deze stijging ten einde komt. Niet zozeer omdat het aantal auto’s niet langer toeneemt, maar eerder omdat de huishoudens kleiner worden. Er zijn steeds meer alleenstaanden. De totale vloot en het aantal auto’s per inwoner blijven naar verwachting toenemen, maar minder snel dan in de afgelopen decennia. Tegen 2040 zijn er naar schatting 10 miljoen auto’s, ofwel 523 auto’s per 1.000 inwoners.

Nederland heeft per inwoner meer auto’s dan Frankrijk, Zweden en het VK, maar iets minder dan België en Duitsland. Berekend per vierkante kilometer landoppervlakte zijn er geen buurlanden die ons evenaren. Binnen de EU heeft alleen het eiland Malta een hogere ruimtelijke autodichtheid. Hoewel de totale vloot groeit, stabiliseert het autobezit per huishouden, constateren de onderzoekers.

Autolandschap

Een toename van de automobiliteit stimuleert de groei van het autosysteem, met meer wegen, tunnels, parkeerplaatsen, garagebedrijven, tankstations en wasstraten. Maar omdat de groei verschilt per gebied: landelijk of stedelijk heeft dit ook gevolgen voor de plekken waar veel gebruik gemaakt wordt van voorzieningen als wasstraten.

In de meest stedelijke gebieden van Nederland zegt 36 procent van de mensen steeds meer afhankelijk te zijn van de auto, terwijl dit aandeel in de meest landelijke gebieden bijna tweemaal zo groot is, namelijk 64 procent. 1 op de 3 respondenten in het KiM-onderzoek is het eens met de stelling ‘autobezit is geen vrije keuze, maar (bittere) noodzaak’.

SUV-icatie

Daar komt bij dat iedere extra auto ecologische consequenties heeft, zoals de uitstoot van 6,7 ton CO2 in het productieproces en de claim op grondstoffen, zoals ijzer, aluminium, rubber, olie en – tegenwoordig steeds vaker – op zeldzame aardmetalen.

Omdat de auto’s in het Nederlandse wagenpark steeds groter, krachtiger en zwaarder worden kunnen we spreken van SUV-icatie. Deze trend heeft onder andere negatieve gevolgen voor de veiligheid van de mensen op straat, de ruimtedruk en het materiaalgebruik. In 25 jaar tijd is de totale massa van de Nederlandse personenautovloot verdubbeld. Nieuw geregistreerde auto’s zijn gemiddeld 24 kg zwaarder dan die van het jaar daarvoor. Door de toepassing van grote batterijpakketten in nieuwe auto’s zal toename in de massa voorlopig ook doorzetten.

Bekijk hier het hele rapport.

Lees ook:

Auteur: Paul Van den Bogaard

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.