Verkiezingsspecial: de plannen voor lonen en arbeidscontracten

Wat willen de partijen na de verkiezingen van woensdag op het gebied van lonen, personeelscontracten en vennootschapsbelasting? Gaat bijvoorbeeld het minimumloon omhoog? Wat gebeurt er met de regels voor tijdelijke contracten? Wordt er gesleuteld aan de vennootschapsbelasting? CarwashPro bekeek de verkiezingsprogramma’s van de zeven partijen die op meer dan tien zetels staan in de peilingen, en zette de meest relevante plannen op een rijtje. De partijen staan in alfabetische volgorde.

CDA wil:

 • verplichte loondoorbetaling bij ziekte fors terugbrengen voor werkgevers.
 • meer ruimte voor kantonrechters om arbeidscontracten te ontbinden, zodat ondernemers weer sneller kiezen voor een vast contract.
 • meer mogelijkheden voor meerjarige arbeidscontracten.
 • doorgeschoten flexibilisering keren.

Bekijk het volledige CDA-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

D66 wil:

 • belasting op arbeid voor de werkgever sterk verlagen, met name voor lager betaalden.
 • geen tijdelijke contracten meer. De partij wil toe naar één arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers, waarbij sprake is van één contract, namelijk het contract voor onbepaalde tijd.
 • een ontslagrecht met kortere en minder dure procedures, zonder preventieve toets, met indien gewenst toetsing achteraf aan ontslaggronden die willekeur en dikke dossiers voorkomen.
 • verandering van de transitievergoeding (een soort ontslagvergoeding), waarvan de opbouw al bij ingang van het dienstverband start (in de huidige situatie moet de werkgever een dergelijke vergoeding pas betalen na een dienstverband van twee jaar of langer).
 • dat bij de transitievergoeding een eis komt dat deze vergoeding daadwerkelijk wordt gebruikt voor de stap naar een nieuwe baan.
 • een mogelijkheid voor kleine werkgevers om het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief te verzekeren
 • verlaging van werkgeverslasten aan de onderkant van de arbeidsmarkt, door het zogenaamde Lagen Inkomens Voordeel te verhogen en in het algemeen door bijvoorbeeld de WW-premies te verlagen.
 • met sociale partners werken aan cao’s waarin loonstijging meer wordt gekoppeld aan prestaties en minder aan anciënniteit.

Bekijk het volledige D66-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

GroenLinks wil:

 • verlaging van de lasten op arbeid voor zowel werkgever als werknemer.
 • dat vaste contracten aantrekkelijker worden. Voor tijdelijke contracten moeten werkgevers een hogere prijs betalen, onder andere via hogere WW-premies.
 • dat ook flexwerkers recht krijgen op een transitievergoeding, vanaf de eerste dag dat zij werken.
 • dat een tweede meerjarig contract mogelijk wordt. Daardoor moet het mogelijk worden om mensen langer in dienst te kunnen houden.
 • een collectieve verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers. Zo wordt het loon bij ziekte in het tweede jaar betaald.
 • dat elke werknemer vanaf achttien jaar het wettelijke minimumloon krijgt (Dat is nu nog 23 jaar en plannen om dit te verlagen naar 21 jaar zijn al goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer).
 • dat alle werknemers een individueel scholingsbudget krijgen. Deze scholingsrechten worden door werkgevers gefinancierd.

Bekijk het volledige GroenLinks-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

PvdA wil:

 • een werknemerskorting in de loonbelasting invoeren. Daarmee moet de keuze tussen werknemerschap en zzp-schap niet een kwestie van geld worden, maar een vrije keuze voor een manier van werken.
 • een nieuw werkgelegenheidsakkoord sluiten met vakbonden en werkgevers, met een langjarige werking voor meer werk en meer zekerheid voor alle werknemers. Ook afspraken over hogere lonen horen hierbij.
 • dat de transitievergoeding vanaf de eerste werkdag wordt opgebouwd.
 • voor werkgevers een gedifferentieerde WW-premie naar contractvorm.
 • een collectieve verzekering voor een deel van de risico’s voor kleine werkgevers bij loondoorbetaling bij ziekte.
 • dat voor reguliere banen een vast contract, conform de cao, weer de norm wordt.
 • flexibele dienstverbanden alleen voor aantoonbaar tijdelijk werk.
 • werkgevers ontlasten op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte, met ‘no risk polissen’ en minder administratieve verantwoordelijkheden.
 • verhoging van het minimumloon door introductie van minimum-uurloon op basis van een werkweek van 36 uur. Daardoor krijgt iedereen met een fulltime contract of een 0-urencontract de mogelijkheid om het minimumloon te verdienen en tegelijkertijd 4 x 9 uur te werken.
 • het minimum-jeugdloon voor jongeren vanaf achttien jaar stapsgewijs gelijktrekken met het normale minimumloon.
 • de belasting op arbeid fors verlagen, door de belasting op fossiele energie, grondstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen fors te verhogen.
 • een verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven.

Bekijk het volledige PvdA-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

Over de meeste, voor carwashbedrijven, relevante onderwerpen staat niets in het PVV-verkiezingsprogramma van 2017. Onderstaande standpunten zijn daarom afkomstig uit het programma van de vorige landelijke verkiezingen (uit 2012).

PVV wil:

 • dat de maximale duur van de WW ongewijzigd blijft
 • niet tornen aan de regels voor ontslagbescherming en ontslagvergoeding (inmiddels zijn de regels voor ontslagbescherming en de ontslagvergoeding wel gewijzigd door invoering van de Wet Werk en Zekerheid, ook wel de Flexwet genoemd. De PVV stemde destijds tegen invoering van deze wet).
 • dat de vennootschapsbelasting voor grote en kleine bedrijven naar beneden gaat.

Bekijk het volledige PVV-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

Bekijk het volledige PVV-verkiezingsprogramma van 2012 hier.

SP wil:

 • het minimumloon verhogen met tien procent.
 • jeugdlonen vanaf achttien jaar afschaffen.
 • het minimumloon voor werknemers tussen de vijftien en achttien jaar verhogen.
 • de WW-premie voor vast werk verlagen en voor tijdelijk werk verhogen.
 • dat de transitievergoeding al na één maand in werking treedt en wordt verdubbeld, van één derde naar twee derde van het maandsalaris per gewerkt jaar.
 • in cao’s wordt afgesproken dat salarissen en overige beloningen van bestuurders nooit meer dan tien keer de beloning van de laagstbetaalde werknemer mag zijn.
 • de lasten van het doorbetalen van ziek personeel eerlijker verdelen, zonder dat dit ten koste gaat van zieke werknemers.

Bekijk het volledige SP-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

VVD wil:

 • dat het vaste contract aantrekkelijker wordt en het flexibele contract zekerder.
 • cao’s niet meer Algemeen Verbindend verklaren.
 • dat bij het aangaan van arbeidscontracten meer ruimte komt voor maatwerk.
 • dat het mogelijk wordt om meerdere tijdelijke contracten, en tijdelijke contracten van een langere duur, aan te bieden.
 • dat het voor een werkgever eenvoudiger wordt om een werknemer vaker in dienst te nemen, bijvoorbeeld in het geval van seizoenswerk.
 • de administratieve rompslomp bij ziekte verminderen, zoals verplichte rapportages, het bijhouden van onnodige documenten en loonsancties met aanvullende doorbetalingstermijnen.
 • dat loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt verkort naar één jaar (is nu twee jaar).
 • verlaging van de belasting op arbeid.
 • dat het mogelijk wordt voor werkgevers om de arbeidsduur op eigen initiatief te verkorten.
 • verlaging van de vennootschapsbelasting.

Bekijk het volledige VVD-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Verkiezingsspecial: de plannen voor lonen en arbeidscontracten | CarwashPro

Verkiezingsspecial: de plannen voor lonen en arbeidscontracten

Wat willen de partijen na de verkiezingen van woensdag op het gebied van lonen, personeelscontracten en vennootschapsbelasting? Gaat bijvoorbeeld het minimumloon omhoog? Wat gebeurt er met de regels voor tijdelijke contracten? Wordt er gesleuteld aan de vennootschapsbelasting? CarwashPro bekeek de verkiezingsprogramma’s van de zeven partijen die op meer dan tien zetels staan in de peilingen, en zette de meest relevante plannen op een rijtje. De partijen staan in alfabetische volgorde.

CDA wil:

 • verplichte loondoorbetaling bij ziekte fors terugbrengen voor werkgevers.
 • meer ruimte voor kantonrechters om arbeidscontracten te ontbinden, zodat ondernemers weer sneller kiezen voor een vast contract.
 • meer mogelijkheden voor meerjarige arbeidscontracten.
 • doorgeschoten flexibilisering keren.

Bekijk het volledige CDA-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

D66 wil:

 • belasting op arbeid voor de werkgever sterk verlagen, met name voor lager betaalden.
 • geen tijdelijke contracten meer. De partij wil toe naar één arbeidsrechtelijk regime voor alle werknemers, waarbij sprake is van één contract, namelijk het contract voor onbepaalde tijd.
 • een ontslagrecht met kortere en minder dure procedures, zonder preventieve toets, met indien gewenst toetsing achteraf aan ontslaggronden die willekeur en dikke dossiers voorkomen.
 • verandering van de transitievergoeding (een soort ontslagvergoeding), waarvan de opbouw al bij ingang van het dienstverband start (in de huidige situatie moet de werkgever een dergelijke vergoeding pas betalen na een dienstverband van twee jaar of langer).
 • dat bij de transitievergoeding een eis komt dat deze vergoeding daadwerkelijk wordt gebruikt voor de stap naar een nieuwe baan.
 • een mogelijkheid voor kleine werkgevers om het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief te verzekeren
 • verlaging van werkgeverslasten aan de onderkant van de arbeidsmarkt, door het zogenaamde Lagen Inkomens Voordeel te verhogen en in het algemeen door bijvoorbeeld de WW-premies te verlagen.
 • met sociale partners werken aan cao’s waarin loonstijging meer wordt gekoppeld aan prestaties en minder aan anciënniteit.

Bekijk het volledige D66-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

GroenLinks wil:

 • verlaging van de lasten op arbeid voor zowel werkgever als werknemer.
 • dat vaste contracten aantrekkelijker worden. Voor tijdelijke contracten moeten werkgevers een hogere prijs betalen, onder andere via hogere WW-premies.
 • dat ook flexwerkers recht krijgen op een transitievergoeding, vanaf de eerste dag dat zij werken.
 • dat een tweede meerjarig contract mogelijk wordt. Daardoor moet het mogelijk worden om mensen langer in dienst te kunnen houden.
 • een collectieve verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers. Zo wordt het loon bij ziekte in het tweede jaar betaald.
 • dat elke werknemer vanaf achttien jaar het wettelijke minimumloon krijgt (Dat is nu nog 23 jaar en plannen om dit te verlagen naar 21 jaar zijn al goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer).
 • dat alle werknemers een individueel scholingsbudget krijgen. Deze scholingsrechten worden door werkgevers gefinancierd.

Bekijk het volledige GroenLinks-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

PvdA wil:

 • een werknemerskorting in de loonbelasting invoeren. Daarmee moet de keuze tussen werknemerschap en zzp-schap niet een kwestie van geld worden, maar een vrije keuze voor een manier van werken.
 • een nieuw werkgelegenheidsakkoord sluiten met vakbonden en werkgevers, met een langjarige werking voor meer werk en meer zekerheid voor alle werknemers. Ook afspraken over hogere lonen horen hierbij.
 • dat de transitievergoeding vanaf de eerste werkdag wordt opgebouwd.
 • voor werkgevers een gedifferentieerde WW-premie naar contractvorm.
 • een collectieve verzekering voor een deel van de risico’s voor kleine werkgevers bij loondoorbetaling bij ziekte.
 • dat voor reguliere banen een vast contract, conform de cao, weer de norm wordt.
 • flexibele dienstverbanden alleen voor aantoonbaar tijdelijk werk.
 • werkgevers ontlasten op het gebied van arbeidsongeschiktheid en ziekte, met ‘no risk polissen’ en minder administratieve verantwoordelijkheden.
 • verhoging van het minimumloon door introductie van minimum-uurloon op basis van een werkweek van 36 uur. Daardoor krijgt iedereen met een fulltime contract of een 0-urencontract de mogelijkheid om het minimumloon te verdienen en tegelijkertijd 4 x 9 uur te werken.
 • het minimum-jeugdloon voor jongeren vanaf achttien jaar stapsgewijs gelijktrekken met het normale minimumloon.
 • de belasting op arbeid fors verlagen, door de belasting op fossiele energie, grondstoffen en de uitstoot van schadelijke stoffen fors te verhogen.
 • een verhoging van de vennootschapsbelasting voor bedrijven.

Bekijk het volledige PvdA-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

Over de meeste, voor carwashbedrijven, relevante onderwerpen staat niets in het PVV-verkiezingsprogramma van 2017. Onderstaande standpunten zijn daarom afkomstig uit het programma van de vorige landelijke verkiezingen (uit 2012).

PVV wil:

 • dat de maximale duur van de WW ongewijzigd blijft
 • niet tornen aan de regels voor ontslagbescherming en ontslagvergoeding (inmiddels zijn de regels voor ontslagbescherming en de ontslagvergoeding wel gewijzigd door invoering van de Wet Werk en Zekerheid, ook wel de Flexwet genoemd. De PVV stemde destijds tegen invoering van deze wet).
 • dat de vennootschapsbelasting voor grote en kleine bedrijven naar beneden gaat.

Bekijk het volledige PVV-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

Bekijk het volledige PVV-verkiezingsprogramma van 2012 hier.

SP wil:

 • het minimumloon verhogen met tien procent.
 • jeugdlonen vanaf achttien jaar afschaffen.
 • het minimumloon voor werknemers tussen de vijftien en achttien jaar verhogen.
 • de WW-premie voor vast werk verlagen en voor tijdelijk werk verhogen.
 • dat de transitievergoeding al na één maand in werking treedt en wordt verdubbeld, van één derde naar twee derde van het maandsalaris per gewerkt jaar.
 • in cao’s wordt afgesproken dat salarissen en overige beloningen van bestuurders nooit meer dan tien keer de beloning van de laagstbetaalde werknemer mag zijn.
 • de lasten van het doorbetalen van ziek personeel eerlijker verdelen, zonder dat dit ten koste gaat van zieke werknemers.

Bekijk het volledige SP-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

VVD wil:

 • dat het vaste contract aantrekkelijker wordt en het flexibele contract zekerder.
 • cao’s niet meer Algemeen Verbindend verklaren.
 • dat bij het aangaan van arbeidscontracten meer ruimte komt voor maatwerk.
 • dat het mogelijk wordt om meerdere tijdelijke contracten, en tijdelijke contracten van een langere duur, aan te bieden.
 • dat het voor een werkgever eenvoudiger wordt om een werknemer vaker in dienst te nemen, bijvoorbeeld in het geval van seizoenswerk.
 • de administratieve rompslomp bij ziekte verminderen, zoals verplichte rapportages, het bijhouden van onnodige documenten en loonsancties met aanvullende doorbetalingstermijnen.
 • dat loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt verkort naar één jaar (is nu twee jaar).
 • verlaging van de belasting op arbeid.
 • dat het mogelijk wordt voor werkgevers om de arbeidsduur op eigen initiatief te verkorten.
 • verlaging van de vennootschapsbelasting.

Bekijk het volledige VVD-verkiezingsprogramma van 2017 hier.

Auteur: Tom van Gurp

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.