Carwash Professional Forum 2020 verduidelijkt pensioenwetgeving

De pensioenwetgeving is een onderwerp waar veel vragen over bestaan bij zowel werknemers als werkgevers. In Duitsland ging begin 2018 de bedrijfspensioenversterking van kracht en deze regelgeving is bedoeld om bedrijfspensioenen te versterken. Op het Carwash Professional Forum 2020 dat op 26 maart in Keulen gehouden wordt, gaat financieel adviseur Christoph Siep dieper in op het belang van een goede pensioenregeling.

Siep studeerde economie aan de Universiteit van Keulen en werkt al twintig jaar als freelance financieringsmakelaar. Hij adviseert bedrijven over onder meer bedrijfspensioenregelingen. Siep bedenkt individuele oplossingen waarin, naast belangrijke arbeidsrechtelijke kwesties, rekening wordt gehouden met de rechten en plichten van de werkgever. Het doel is om een situatie te creëren waarin zowel werkgevers als werknemers zich prettig bij voelen. Op het Carwash Professional Forum 2020 gaat hij dieper in op financiële kwesties waar carwash-ondernemers mee te maken hebben.

Pensioenrisico

De bedrijfspensioenwet bepaalt dat werkgevers hun personeelsleden via een uitgestelde beloning een vorm van bedrijfspensioenregeling moeten bieden. In deze wetgeving is vastgelegd dat elke werknemers recht heeft op dergelijke voorziening en dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om daar zorg voor te dragen. Het is zaak om je hier als ondernemer goed in te verdiepen. Als je geen geschikte oplossing hebt voor je werknemers, ben je verplicht om het contract van de werknemer over te nemen als hij er al een heeft uit een vorige arbeidsrelatie.

Het probleem is dat deze contracten vaak aansprakelijkheidsrisico’s met zich meebrengen, die vervolgens door de werkgever worden gedragen. Vooral in tijden van lage rentes kan het voorkomen dat de pensioenverplichtingen van de verzekeringsmaatschappij niet kunnen worden nagekomen. Het gevolg is dat de werkgever de beloofde voordelen moet aanvullen. Zo kan het voorkomen dat een werknemer een ouderdomspensioen van honderd euro is beloofd, waarvan de verzekering slechts zeventig euro uitkeert. Het verschil van dertig euro moet vervolgens door de werkgever betaald worden. Als er door de ondernemer geen voorziening voor zulke onvoorziene kostenposten wordt opgezet, heeft dit invloed op de balans. Bij de verkoop van het bedrijf kan dit negatieve gevolgen hebben. Er komt heel wat kijken bij het faciliteren van een pensioenregeling.

Doemscenario voorkomen

“Bovenstaand doemscenario kan met zeer eenvoudige middelen worden voorkomen”, zegt Siep. “De inspanning voor de werkgever is beheersbaar en kan in een plan vastgelegd worden. Hierin zijn alle modaliteiten precies gedefinieerd, zodat er duidelijkheid is voor alle betrokkenen. De belangrijkste kernpunten worden samen met een gekwalificeerde specialist bepaald. Dit geeft de werkgever de keuze voor welke aanbieder hij kiest. Het doel is een aantrekkelijke oplossing voor beide partijen te maken. Dit creëert een klassieke win-win-situatie.”

De Duitse wetgeving betreft de versterking van bedrijfspensioenen voorziet er onder andere in dat de werkgever deelneemt aan de bedrijfspensioenregeling van de werknemer. De deelname is echter het resultaat van een besparing die hij eerder had. Het kost de werkgever feitelijk dus geen geld. Het is echter een aantrekkelijk aanbod voor de werknemer, omdat zijn werkgever vijftien procent subsidie ​​geeft voor elke euro die wordt omgezet van zijn brutoloon. Dit betekent dat financieringspercentages van meer dan 120 procent snel worden bereikt, omdat de betaalde bijdragen niet hoeven te worden betaald of belast. Voor veel werknemers is de bedrijfspensioenregeling een integraal onderdeel van hun eigen financiële pensioenplanning. Het is niet verwonderlijk dat de nieuwe wetgeving deze vorm blijft ondersteunen.

Toegevoegde waarde

Siep benadrukt veelvuldig het belang van dit onderwerp: “Het onderwerp wordt vaak verwaarloosd, omdat veel werkgevers denken dat dit niet hun verantwoordelijkheid is maar die van het personeel. Het is hoe dan ook de moeite waard om naar de bedrijfspensioenwet te kijken. Dat geldt voor zowel werknemer als werkgever.” Het loont dan ook de moeite om de wetgeving goed in de gaten te houden en te volgen. Een goede pensioenregeling is aantrekkelijk voor werknemers en kan mensen over de streep trekken om voor een specifiek bedrijf te kiezen. “Als je een voor beide partijen aantrekkelijke oplossing bedenkt, creëer je nog meer toegevoegde waarde. Dat resulteert in dankbare en daardoor gemotiveerde medewerkers die het bedrijf verder helpen en laten groeien. Er wordt dat stapje extra gezet.”

Carwash Professional Forum 2020

Tijdens zijn lezing op het Carwash Professional Forum 2020 geeft Siep handvatten, zodat je weet hoe je het beste kunt omgaan met de pensioenwetgeving. Naast deze financieel expert zijn er meerdere sprekers actief op dit event. Zo worden er ook presentaties gegeven over marketing, conflictmanagement, teambuilding en verkooptechnieken.

Voor alle seminars geldt dat ze direct toepasbaar zijn in de praktijk. Naast een viertal lezingen, is er tijdens dit event ook een paneldiscussie te volgen waarin carwash-professionals hun visie op het vak delen. In de middag staat een reis naar twee lokale wasgelegenheden gepland. Er wordt een bezoek gebracht aan Mr. Wash Köln Zollstock en Best Carwash in Troisdorf. Ook wordt de fabriek van DICO Waschstraßen bezocht. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om te netwerken. Meer informatie over dit evenement is hier te vinden. De presentaties zijn volledig in het Duits.

Lees ook:

  • Bezoek fabriek DICO tijdens Carwash Professional Forum 2020
  • Leer op het Carwash Professional Forum 2020 hoe je boze klanten tevreden huiswaarts stuurt
  • Eerste editie Carwash Professional Forum richt zich op soft skills

Auteur: Frank van de Ven

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Carwash Professional Forum 2020 verduidelijkt pensioenwetgeving | CarwashPro

Carwash Professional Forum 2020 verduidelijkt pensioenwetgeving

De pensioenwetgeving is een onderwerp waar veel vragen over bestaan bij zowel werknemers als werkgevers. In Duitsland ging begin 2018 de bedrijfspensioenversterking van kracht en deze regelgeving is bedoeld om bedrijfspensioenen te versterken. Op het Carwash Professional Forum 2020 dat op 26 maart in Keulen gehouden wordt, gaat financieel adviseur Christoph Siep dieper in op het belang van een goede pensioenregeling.

Siep studeerde economie aan de Universiteit van Keulen en werkt al twintig jaar als freelance financieringsmakelaar. Hij adviseert bedrijven over onder meer bedrijfspensioenregelingen. Siep bedenkt individuele oplossingen waarin, naast belangrijke arbeidsrechtelijke kwesties, rekening wordt gehouden met de rechten en plichten van de werkgever. Het doel is om een situatie te creëren waarin zowel werkgevers als werknemers zich prettig bij voelen. Op het Carwash Professional Forum 2020 gaat hij dieper in op financiële kwesties waar carwash-ondernemers mee te maken hebben.

Pensioenrisico

De bedrijfspensioenwet bepaalt dat werkgevers hun personeelsleden via een uitgestelde beloning een vorm van bedrijfspensioenregeling moeten bieden. In deze wetgeving is vastgelegd dat elke werknemers recht heeft op dergelijke voorziening en dat het de verantwoordelijkheid van de werkgever is om daar zorg voor te dragen. Het is zaak om je hier als ondernemer goed in te verdiepen. Als je geen geschikte oplossing hebt voor je werknemers, ben je verplicht om het contract van de werknemer over te nemen als hij er al een heeft uit een vorige arbeidsrelatie.

Het probleem is dat deze contracten vaak aansprakelijkheidsrisico’s met zich meebrengen, die vervolgens door de werkgever worden gedragen. Vooral in tijden van lage rentes kan het voorkomen dat de pensioenverplichtingen van de verzekeringsmaatschappij niet kunnen worden nagekomen. Het gevolg is dat de werkgever de beloofde voordelen moet aanvullen. Zo kan het voorkomen dat een werknemer een ouderdomspensioen van honderd euro is beloofd, waarvan de verzekering slechts zeventig euro uitkeert. Het verschil van dertig euro moet vervolgens door de werkgever betaald worden. Als er door de ondernemer geen voorziening voor zulke onvoorziene kostenposten wordt opgezet, heeft dit invloed op de balans. Bij de verkoop van het bedrijf kan dit negatieve gevolgen hebben. Er komt heel wat kijken bij het faciliteren van een pensioenregeling.

Doemscenario voorkomen

“Bovenstaand doemscenario kan met zeer eenvoudige middelen worden voorkomen”, zegt Siep. “De inspanning voor de werkgever is beheersbaar en kan in een plan vastgelegd worden. Hierin zijn alle modaliteiten precies gedefinieerd, zodat er duidelijkheid is voor alle betrokkenen. De belangrijkste kernpunten worden samen met een gekwalificeerde specialist bepaald. Dit geeft de werkgever de keuze voor welke aanbieder hij kiest. Het doel is een aantrekkelijke oplossing voor beide partijen te maken. Dit creëert een klassieke win-win-situatie.”

De Duitse wetgeving betreft de versterking van bedrijfspensioenen voorziet er onder andere in dat de werkgever deelneemt aan de bedrijfspensioenregeling van de werknemer. De deelname is echter het resultaat van een besparing die hij eerder had. Het kost de werkgever feitelijk dus geen geld. Het is echter een aantrekkelijk aanbod voor de werknemer, omdat zijn werkgever vijftien procent subsidie ​​geeft voor elke euro die wordt omgezet van zijn brutoloon. Dit betekent dat financieringspercentages van meer dan 120 procent snel worden bereikt, omdat de betaalde bijdragen niet hoeven te worden betaald of belast. Voor veel werknemers is de bedrijfspensioenregeling een integraal onderdeel van hun eigen financiële pensioenplanning. Het is niet verwonderlijk dat de nieuwe wetgeving deze vorm blijft ondersteunen.

Toegevoegde waarde

Siep benadrukt veelvuldig het belang van dit onderwerp: “Het onderwerp wordt vaak verwaarloosd, omdat veel werkgevers denken dat dit niet hun verantwoordelijkheid is maar die van het personeel. Het is hoe dan ook de moeite waard om naar de bedrijfspensioenwet te kijken. Dat geldt voor zowel werknemer als werkgever.” Het loont dan ook de moeite om de wetgeving goed in de gaten te houden en te volgen. Een goede pensioenregeling is aantrekkelijk voor werknemers en kan mensen over de streep trekken om voor een specifiek bedrijf te kiezen. “Als je een voor beide partijen aantrekkelijke oplossing bedenkt, creëer je nog meer toegevoegde waarde. Dat resulteert in dankbare en daardoor gemotiveerde medewerkers die het bedrijf verder helpen en laten groeien. Er wordt dat stapje extra gezet.”

Carwash Professional Forum 2020

Tijdens zijn lezing op het Carwash Professional Forum 2020 geeft Siep handvatten, zodat je weet hoe je het beste kunt omgaan met de pensioenwetgeving. Naast deze financieel expert zijn er meerdere sprekers actief op dit event. Zo worden er ook presentaties gegeven over marketing, conflictmanagement, teambuilding en verkooptechnieken.

Voor alle seminars geldt dat ze direct toepasbaar zijn in de praktijk. Naast een viertal lezingen, is er tijdens dit event ook een paneldiscussie te volgen waarin carwash-professionals hun visie op het vak delen. In de middag staat een reis naar twee lokale wasgelegenheden gepland. Er wordt een bezoek gebracht aan Mr. Wash Köln Zollstock en Best Carwash in Troisdorf. Ook wordt de fabriek van DICO Waschstraßen bezocht. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om te netwerken. Meer informatie over dit evenement is hier te vinden. De presentaties zijn volledig in het Duits.

Lees ook:

  • Bezoek fabriek DICO tijdens Carwash Professional Forum 2020
  • Leer op het Carwash Professional Forum 2020 hoe je boze klanten tevreden huiswaarts stuurt
  • Eerste editie Carwash Professional Forum richt zich op soft skills

Auteur: Frank van de Ven

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.