Is het overtreden van coronaregels op de werkvloer reden voor ontslag?

Ook op de werkvloer moeten de coronaregels toegepast worden. Kunnen werknemers ontslagen worden als die regels in de wind worden geslagen? Over dit onderwerp zijn inmiddels enige rechterlijke uitspraken gedaan. Patrick Mommers, jurist arbeidsrecht, bespreekt enkele zaken waar dit aan bod kwam.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde over een zaak waarin een werknemer in een leidinggevende functie, die bijna 34 jaar in dienst was, de corona-regels overtrad en op staande voet werd ontslagen.

Omhelzing

Op 11 mei 2020 pakte hij een collega bij beide schouders vast en omhelsde hij hem. De collega probeerde tevergeefs om de werknemer af te weren. Volgens de werkgever zou de werknemer gezegd hebben: “Ik heb corona, en nu heb ik jou besmet.” De werknemer ontkende dat hij dit gezegd had.

De rechter kon deze uiting ook niet vaststellen, en wees erop dat uit camerabeelden bleek dat een en ander in een lacherige sfeer plaatsvond. Geoordeeld werd dat de medewerker buitengewoon onhandig en onverstandig handelde, en dat hij meteen door de houding en de uitingen van de collega had moeten weten dat deze niet gediend was van zijn gedrag. Ontslag op staande voet was in dit geval echter een te zwaar middel.

Uit de camerabeelden was namelijk gebleken dat andere collega’s zich ook niet strikt aan de 1,5 meter regel hielden. Tevens kon niet vastgesteld worden dat de medewerker iets kwaads in de zin had. Bovendien bleek dat de werknemer niet besmet was met het virus, terwijl ook de collega het virus niet had opgelopen. Het ontslag op staande voet ging dus van tafel. Overigens werd de arbeidsovereenkomst toch ontbonden, omdat de medewerker in het verleden vaker was gewaarschuwd, en er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding.

Coronabeleid

Bij de rechtbank Gelderland speelde een zaak waarin een trouwambtenaar op staande voet werd ontslagen. Ze stuurde een e-mail naar de burgemeester van Nijmegen, waarin zij haar zorgen uitte over het coronabeleid tijdens trouwceremonies. Dat beleid voldeed overigens aan alle regels. Ze verzuimde om dit eerst te bespreken met haar direct leidinggevende. Haar werd te verstaan gegeven dit niet meer te doen, maar later legde ze toch opnieuw contact met de burgemeester.

Werkneemster ventileerde haar mening in een interview in een krant. Daarin noemde ze het beleid van de gemeente “uitlokking” en “absurd”. Werkneemster moest zich houden aan een gedragscode, en moest zich onder meer onthouden van het openbaren van bepaalde gedachten en gevoelens die het functioneren van de openbare dienst belemmeren. Omdat werkneemster deze verplichtingen schond door bewust extern de discussie aan te zwengelen bleef het ontslag op staande voet in stand.

Gezondheidsrisico’s

In een andere zaak besloot een assistent manager van een fastfoodrestaurant, met een dienstverband van ruim 18 jaar, om op 16 maart 2020 zowel het restaurant als de zogenaamde drive thru-faciliteit te openen, terwijl de werkgever uitdrukkelijk had bepaald dat alléén de drive thru-faciliteit open mocht gaan. Een collega had hem er nog op gewezen dat het restaurant gesloten moest blijven, maar daar trok de medewerker zich niets van aan. Ook nam hij geen contact op met zijn leidinggevende om duidelijkheid te verkrijgen.

Als gevolg van de volledige opening verschenen er negatieve berichten over het bedrijf op sociale media, en ontstonden er gezondheidsrisico’s voor collega’s en gasten. De kantonrechter in Rotterdam vond dat de medewerker een gevaarzettende situatie in het leven had geroepen. Tevens speelde een rol dat de werknemer belast was met het aansturen van personeel en het naleven van procedures, en had hij zich er dus goed van moeten vergewissen of het restaurant al dan niet open mocht blijven. De werknemer was bovendien al eerder gewaarschuwd vanwege het niet naleven van procedures.

Elke kwestie is anders

Door deze uitspraken wordt nog maar eens bevestigd dat het antwoord op de vraag of een ontslag op staande voet al dan niet geaccepteerd wordt afhankelijk is van zeer veel verschillende omstandigheden, die in elke individuele kwestie anders zijn. Laat u daarom in een voorkomend geval altijd op voorhand goed informeren.

Onderwerpen: ,

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Is het overtreden van coronaregels op de werkvloer reden voor ontslag? | CarwashPro

Is het overtreden van coronaregels op de werkvloer reden voor ontslag?

Ook op de werkvloer moeten de coronaregels toegepast worden. Kunnen werknemers ontslagen worden als die regels in de wind worden geslagen? Over dit onderwerp zijn inmiddels enige rechterlijke uitspraken gedaan. Patrick Mommers, jurist arbeidsrecht, bespreekt enkele zaken waar dit aan bod kwam.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde over een zaak waarin een werknemer in een leidinggevende functie, die bijna 34 jaar in dienst was, de corona-regels overtrad en op staande voet werd ontslagen.

Omhelzing

Op 11 mei 2020 pakte hij een collega bij beide schouders vast en omhelsde hij hem. De collega probeerde tevergeefs om de werknemer af te weren. Volgens de werkgever zou de werknemer gezegd hebben: “Ik heb corona, en nu heb ik jou besmet.” De werknemer ontkende dat hij dit gezegd had.

De rechter kon deze uiting ook niet vaststellen, en wees erop dat uit camerabeelden bleek dat een en ander in een lacherige sfeer plaatsvond. Geoordeeld werd dat de medewerker buitengewoon onhandig en onverstandig handelde, en dat hij meteen door de houding en de uitingen van de collega had moeten weten dat deze niet gediend was van zijn gedrag. Ontslag op staande voet was in dit geval echter een te zwaar middel.

Uit de camerabeelden was namelijk gebleken dat andere collega’s zich ook niet strikt aan de 1,5 meter regel hielden. Tevens kon niet vastgesteld worden dat de medewerker iets kwaads in de zin had. Bovendien bleek dat de werknemer niet besmet was met het virus, terwijl ook de collega het virus niet had opgelopen. Het ontslag op staande voet ging dus van tafel. Overigens werd de arbeidsovereenkomst toch ontbonden, omdat de medewerker in het verleden vaker was gewaarschuwd, en er sprake was van een verstoorde arbeidsverhouding.

Coronabeleid

Bij de rechtbank Gelderland speelde een zaak waarin een trouwambtenaar op staande voet werd ontslagen. Ze stuurde een e-mail naar de burgemeester van Nijmegen, waarin zij haar zorgen uitte over het coronabeleid tijdens trouwceremonies. Dat beleid voldeed overigens aan alle regels. Ze verzuimde om dit eerst te bespreken met haar direct leidinggevende. Haar werd te verstaan gegeven dit niet meer te doen, maar later legde ze toch opnieuw contact met de burgemeester.

Werkneemster ventileerde haar mening in een interview in een krant. Daarin noemde ze het beleid van de gemeente “uitlokking” en “absurd”. Werkneemster moest zich houden aan een gedragscode, en moest zich onder meer onthouden van het openbaren van bepaalde gedachten en gevoelens die het functioneren van de openbare dienst belemmeren. Omdat werkneemster deze verplichtingen schond door bewust extern de discussie aan te zwengelen bleef het ontslag op staande voet in stand.

Gezondheidsrisico’s

In een andere zaak besloot een assistent manager van een fastfoodrestaurant, met een dienstverband van ruim 18 jaar, om op 16 maart 2020 zowel het restaurant als de zogenaamde drive thru-faciliteit te openen, terwijl de werkgever uitdrukkelijk had bepaald dat alléén de drive thru-faciliteit open mocht gaan. Een collega had hem er nog op gewezen dat het restaurant gesloten moest blijven, maar daar trok de medewerker zich niets van aan. Ook nam hij geen contact op met zijn leidinggevende om duidelijkheid te verkrijgen.

Als gevolg van de volledige opening verschenen er negatieve berichten over het bedrijf op sociale media, en ontstonden er gezondheidsrisico’s voor collega’s en gasten. De kantonrechter in Rotterdam vond dat de medewerker een gevaarzettende situatie in het leven had geroepen. Tevens speelde een rol dat de werknemer belast was met het aansturen van personeel en het naleven van procedures, en had hij zich er dus goed van moeten vergewissen of het restaurant al dan niet open mocht blijven. De werknemer was bovendien al eerder gewaarschuwd vanwege het niet naleven van procedures.

Elke kwestie is anders

Door deze uitspraken wordt nog maar eens bevestigd dat het antwoord op de vraag of een ontslag op staande voet al dan niet geaccepteerd wordt afhankelijk is van zeer veel verschillende omstandigheden, die in elke individuele kwestie anders zijn. Laat u daarom in een voorkomend geval altijd op voorhand goed informeren.

Onderwerpen: ,

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.