BETA roept op om loonsverhoging nieuwe cao alvast toe te passen

Hoewel de nieuwe cao voor tankstations en wasbedrijven nog niet formeel van kracht is, adviseert Belangenvereniging Tankstations BETA om de loonsverhoging die per 1 februari is afgesproken al wel toe te passen. Eind december werd bekend dat brancheorganisaties BETA en BOVAG met de vakbonden FNV, CNV, LBV en De Unie een principe-akkoord hebben bereikt voor een nieuwe cao. De leden van de vakbonden moeten nog stemmen over dit akkoord.

“Het advies van BETA is om de afgesproken loonsverhoging sowieso per 1 februari as. toe te passen, ondanks dat dit (nog) niet verplicht is. Er is uitgebreid gecommuniceerd in de media over de loonsverhoging, dus uw mensen zullen er ook op rekenen”, aldus Tim Schoenmakers van de belangenvereniging.

Per 1 februari gaat het om een loonsverhoging van 70 euro over het feitelijke salaris en de salaristabellen. Dit betekent dat elke medewerker hetzelfde bedrag erbij krijgt, ongeacht de hoogte van het huidige loon. Dit bedrag dient berekend te worden naar rato van de omvang van het dienstverband. Werkt de medewerker minder dan 38 uur, dan is ook het bedrag evenredig lager.

Aandacht voor investeren in medewerkers

De nieuwe cao voor de branche heeft een looptijd van 24 maanden en gaat in per 1 januari 2020. Extra aandacht is er in het akkoord voor het investeren in medewerkers. Er is gekozen voor twee nominale salarisverhogingen van de salaristabellen en de feitelijke salarissen. Het gaat om bovengenoemde 70 euro bruto per maand op 1 februari 2020 en 70 euro bruto per maand op 1 februari 2021. Ook worden de salaristabellen aangepast aan de nieuwe wetgeving omtrent de minimumjeugdlonen.

Generatiepact

Er zijn verder afspraken gemaakt om een pilot met een generatiepact uit te voeren. Dit maakt het mogelijk dat medewerkers vanaf 60 jaar ervoor kunnen kiezen om geleidelijk minder te gaan werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen aan het werk blijven. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om naast aandacht voor scholing ook aandacht voor ontwikkeling te hebben in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

In het principeakkoord is verder afgesproken dat de cao-teksten daar waar nodig in overeenstemming gebracht worden met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die per 1 januari 2020 van kracht wordt. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat de verruimde ketenregeling zoals die in de WAB is opgenomen – drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd – ook gaat gelden voor bedrijven die vallen onder de cao voor tankstations en wasbedrijven.

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Frank van de Ven

Frank van de Ven is journalist voor vakblad CarwashPro. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor vakblad TankPro over tankstations.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.