Akkoord over nieuwe cao: meer loon en mogelijk vroegpensioen

Er ligt een akkoord voor een nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven. De vakbonden en brancheorganisaties BETA en Bovag hebben een voorlopige overeenstemming bereikt over een cao met een looptijd van 24 maanden. 

De cao geldt voor circa duizend bedrijven en 17.000 werknemers en gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2022. De BETA noemt het akkoord een ‘krachtige afspraak die in het teken staat van de toekomst’. In de overeenkomst komen drie belangrijke punten terug: loonsverhoging, pensioenen en het moderniseren van de cao. De betrokken vakbonden zijn FNV, CNV, De Unie en LBV.

Loonsverhoging

Medewerkers van tank- en wasbedrijven gaan er tweemaal tientallen euro’s op vooruit. Per 1 februari 2022 krijgen zij een loonsverhoging van 90 euro over de schalen en de feitelijke lonen. Hetzelfde gebeurt nog eens per 1 maart 2023. Volgens de Bovag is de loonsverhoging noodzakelijk om medewerkers aan de sector te kunnen blijven binden. De ondernemers in de sector concurreren qua werkgelegenheid namelijk met sectoren als supermarkten en horeca, waar het tekort aan arbeidskrachten eveneens oploopt.

Vakbond FNV stelt dat de loonsverhoging gemiddeld uitkomt op 4,3 procent per jaar. “Een resultaat dat blinkt en gezien mag worden”, aldus CNV Vakmensen-onderhandelaar Gerard van Dijk.

Vroegpensioen

Daarnaast wordt er onderzocht of het haalbaar is om mensen met vroegpensioen te laten gaan, zoals is afgesproken in het Pensioenakkoord 2019. Er wordt nog nader gekeken op welke manier invulling kan worden gegeven aan een regeling om medewerkers in zware beroepen drie jaar voor AOW-leeftijd uit te laten treden.

Los daarvan is er een generatiepact afgesloten voor werknemers vanaf 60 jaar. Tijdens de afgelopen cao is daar al onderzoek naar gedaan. Murat Sekercan, bestuurder FNV Metaal: “Partijen zijn positief over de resultaten van de pilot die daarom nu is omgezet in een vaste cao-regeling. We zijn daar blij mee.” Het generatiepact, ook wel de 80-90-100 procent-regeling genoemd, houdt in dat iemand 80 procent werkt en daarvoor 90 procent loon ontvangt, waarbij 100 procent pensioen wordt opgebouwd.

Moderniseren van cao

Ook wordt de cao gedurende de nieuwe looptijd gemoderniseerd op basis van de nieuwe werkomstandigheden, die volgens de BETA ten opzichte van 1997 ‘flink veranderd zijn’. “De cao is in de basis echter nog altijd grotendeels hetzelfde. We gaan kijken hoe we het op een slimme manier aantrekkelijker kunnen maken om in onze branche te gaan werken. Uiteraard zonder het karakter te veranderen, en rekening houdend met het vele maatwerk dat op bedrijfsniveau wordt toegepast.” De sector telt momenteel zo’n duizend onvervulde vacatures. Met het moderniseren van de cao moet de branche aantrekkelijker worden voor werkzoekenden.

Volgens FNV kan je bij het moderniseren denken aan afspraken over actualisering van het functiegebouw, reiskostenvergoeding, duurzame inzetbaarheid en de wachtdag bij ziekte. Ook gaan partijen de mogelijkheden onderzoeken voor maatwerk en flexibiliteit met betrekking tot het gebruik van de OBRI (afgesloten kassiersruimte) en eventuele alternatieven voor tankstations die geopend zijn tussen 21.00 uur en 06.00 uur. Verder krijgen medewerkers vanaf 2022 de mogelijkheid één dag per kalenderjaar te besteden aan bijvoorbeeld opleiding, loopbaanontwikkeling of gezondheid. Die dag komt naast het al bestaande recht in de cao op een opleidingsdag. “Een mooie ontwikkeling”, aldus de BETA.

Invloed coronacrisis

De coronacrisis heeft volgens de brancheorganisatie een grote invloed gehad op de wereld en door het thuiswerken is de brandstofverkoop blijvend teruggelopen, terwijl de energietransitie juist in een stroomversnelling raakt. Bovendien groeit het belang van een passend aanbod in de shop. Deze factoren zorgen ervoor dat het onzeker is hoe het tankstation er over tien jaar uitziet. “Investeren en vooruitdenken is noodzakelijk om te kunnen veranderen in het energiestation van de toekomst. Daarbij zijn de medewerkers onmisbaar. De krappe arbeidsmarkt laat dat extra duidelijk zien.”

De cao-commissie bestaat uit grote en kleine leden van onder andere de BETA met bij elkaar zo’n vijfhonderd stations. Michel Lesberts en Annemarie van Wijk zaten als ondernemers direct aan tafel tijdens de onderhandelingen. Lesberts: “Met dank aan de inzet van alle betrokken partijen hebben we wederom mooie cao afspraken kunnen maken voor de komende twee jaar. Mooi voor onze medewerkers en toekomstige medewerkers. Met deze afspraken laten we zien dat onze branche naast het gevarieerde werk ook financieel aantrekkelijk is. Duidelijkheid staat voorop voor zowel werknemer als werkgever, daar ben ik erg blij mee.”

Akkoord leden

Het akkoord is inmiddels voorgelegd aan de leden van de brancheorganisaties. Zij moeten er nog mee akkoord gaan. CNV Vakmensen-onderhandelaar is in ieder geval positief over de uitkomst daarvan. “Al met al echt een blinkend principeakkoord dat ik vol vertrouwen voorleg aan de leden.”

Onder de cao vallen mensen die werken bij de verkoop van motorbrandstoffen en andere energievormen zoals laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook organisaties waar vervoersmiddelen worden gewassen en gereinigd vallen onder de cao.

Lees ook:

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Nico Schinkelshoek

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Akkoord over nieuwe cao: meer loon en mogelijk vroegpensioen | CarwashPro

Akkoord over nieuwe cao: meer loon en mogelijk vroegpensioen

Er ligt een akkoord voor een nieuwe cao Tankstations en Wasbedrijven. De vakbonden en brancheorganisaties BETA en Bovag hebben een voorlopige overeenstemming bereikt over een cao met een looptijd van 24 maanden. 

De cao geldt voor circa duizend bedrijven en 17.000 werknemers en gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2022. De BETA noemt het akkoord een ‘krachtige afspraak die in het teken staat van de toekomst’. In de overeenkomst komen drie belangrijke punten terug: loonsverhoging, pensioenen en het moderniseren van de cao. De betrokken vakbonden zijn FNV, CNV, De Unie en LBV.

Loonsverhoging

Medewerkers van tank- en wasbedrijven gaan er tweemaal tientallen euro’s op vooruit. Per 1 februari 2022 krijgen zij een loonsverhoging van 90 euro over de schalen en de feitelijke lonen. Hetzelfde gebeurt nog eens per 1 maart 2023. Volgens de Bovag is de loonsverhoging noodzakelijk om medewerkers aan de sector te kunnen blijven binden. De ondernemers in de sector concurreren qua werkgelegenheid namelijk met sectoren als supermarkten en horeca, waar het tekort aan arbeidskrachten eveneens oploopt.

Vakbond FNV stelt dat de loonsverhoging gemiddeld uitkomt op 4,3 procent per jaar. “Een resultaat dat blinkt en gezien mag worden”, aldus CNV Vakmensen-onderhandelaar Gerard van Dijk.

Vroegpensioen

Daarnaast wordt er onderzocht of het haalbaar is om mensen met vroegpensioen te laten gaan, zoals is afgesproken in het Pensioenakkoord 2019. Er wordt nog nader gekeken op welke manier invulling kan worden gegeven aan een regeling om medewerkers in zware beroepen drie jaar voor AOW-leeftijd uit te laten treden.

Los daarvan is er een generatiepact afgesloten voor werknemers vanaf 60 jaar. Tijdens de afgelopen cao is daar al onderzoek naar gedaan. Murat Sekercan, bestuurder FNV Metaal: “Partijen zijn positief over de resultaten van de pilot die daarom nu is omgezet in een vaste cao-regeling. We zijn daar blij mee.” Het generatiepact, ook wel de 80-90-100 procent-regeling genoemd, houdt in dat iemand 80 procent werkt en daarvoor 90 procent loon ontvangt, waarbij 100 procent pensioen wordt opgebouwd.

Moderniseren van cao

Ook wordt de cao gedurende de nieuwe looptijd gemoderniseerd op basis van de nieuwe werkomstandigheden, die volgens de BETA ten opzichte van 1997 ‘flink veranderd zijn’. “De cao is in de basis echter nog altijd grotendeels hetzelfde. We gaan kijken hoe we het op een slimme manier aantrekkelijker kunnen maken om in onze branche te gaan werken. Uiteraard zonder het karakter te veranderen, en rekening houdend met het vele maatwerk dat op bedrijfsniveau wordt toegepast.” De sector telt momenteel zo’n duizend onvervulde vacatures. Met het moderniseren van de cao moet de branche aantrekkelijker worden voor werkzoekenden.

Volgens FNV kan je bij het moderniseren denken aan afspraken over actualisering van het functiegebouw, reiskostenvergoeding, duurzame inzetbaarheid en de wachtdag bij ziekte. Ook gaan partijen de mogelijkheden onderzoeken voor maatwerk en flexibiliteit met betrekking tot het gebruik van de OBRI (afgesloten kassiersruimte) en eventuele alternatieven voor tankstations die geopend zijn tussen 21.00 uur en 06.00 uur. Verder krijgen medewerkers vanaf 2022 de mogelijkheid één dag per kalenderjaar te besteden aan bijvoorbeeld opleiding, loopbaanontwikkeling of gezondheid. Die dag komt naast het al bestaande recht in de cao op een opleidingsdag. “Een mooie ontwikkeling”, aldus de BETA.

Invloed coronacrisis

De coronacrisis heeft volgens de brancheorganisatie een grote invloed gehad op de wereld en door het thuiswerken is de brandstofverkoop blijvend teruggelopen, terwijl de energietransitie juist in een stroomversnelling raakt. Bovendien groeit het belang van een passend aanbod in de shop. Deze factoren zorgen ervoor dat het onzeker is hoe het tankstation er over tien jaar uitziet. “Investeren en vooruitdenken is noodzakelijk om te kunnen veranderen in het energiestation van de toekomst. Daarbij zijn de medewerkers onmisbaar. De krappe arbeidsmarkt laat dat extra duidelijk zien.”

De cao-commissie bestaat uit grote en kleine leden van onder andere de BETA met bij elkaar zo’n vijfhonderd stations. Michel Lesberts en Annemarie van Wijk zaten als ondernemers direct aan tafel tijdens de onderhandelingen. Lesberts: “Met dank aan de inzet van alle betrokken partijen hebben we wederom mooie cao afspraken kunnen maken voor de komende twee jaar. Mooi voor onze medewerkers en toekomstige medewerkers. Met deze afspraken laten we zien dat onze branche naast het gevarieerde werk ook financieel aantrekkelijk is. Duidelijkheid staat voorop voor zowel werknemer als werkgever, daar ben ik erg blij mee.”

Akkoord leden

Het akkoord is inmiddels voorgelegd aan de leden van de brancheorganisaties. Zij moeten er nog mee akkoord gaan. CNV Vakmensen-onderhandelaar is in ieder geval positief over de uitkomst daarvan. “Al met al echt een blinkend principeakkoord dat ik vol vertrouwen voorleg aan de leden.”

Onder de cao vallen mensen die werken bij de verkoop van motorbrandstoffen en andere energievormen zoals laadpalen voor elektrische voertuigen. Ook organisaties waar vervoersmiddelen worden gewassen en gereinigd vallen onder de cao.

Lees ook:

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Nico Schinkelshoek

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.