Suzanne Huisman, Blinkie Carwash

BBRV sluit overeenkomst om overtredingen in carwash tegen te gaan

Voor carwash- en andere matigrisico bedrijven in België is het sinds 2007 verplicht om een risicoanalyse en beheersplan te hebben. “Niemand kent deze regel. Tot dusver werd het niet hebben van een dergelijk plan gedoogd, maar de vraag is hoe lang dat nog duurt”, zegt voorzitster Suzanne Huisman van de Belgische branchevereniging BBRV. Deze wil voorkomen dat er problemen ontstaan en daarom heeft de belangenclub een overeenkomst gesloten met het Nederlandse bedrijf Biobeheer.

“We raden aan om zo snel mogelijk aan de regels te voldoen. Na controle is er alsnog de mogelijkheid om orde op zaken te stellen, maar het is uiteraard beter dergelijke plannen al op voorhand te hebben liggen.” De leden van de vereniging krijgen tien procent korting op het opstellen van het plan.

Legionella

Op 9 februari 2007 heeft de Vlaamse Regering het nieuwe Legionellabesluit goedgekeurd. De bedoeling van de wetgeving is preventie van de veteranenziekte. Dit is een potentieel ernstige longontsteking die kan optreden door het inademen van kleine in de lucht zwevende waternevel, die besmet is met legionellabacteriën.

Huisman is bang dat als er ooit legionella bij een carwash wordt vastgesteld, het een klap zou betekenen voor de hele sector. Desalniettemin is de kans enorm klein. “Als we kunnen aantonen dat we hier actief mee bezig zijn, geven we een positief signaal af.” Ze wil zeker geen paniek veroorzaken en koste wat het kost vermijden dat carwashes in verband worden gebracht met legionella. “De kans is echt heel erg klein.”

Wetgeving

Deze wetgeving houdt het volgende in:

De exploitant van een matigrisico-inrichting moet voor alle watervoorzieningen een beheersplan en risicoanalyse hebben. Voor de bestaande inrichtingen met watervoorzieningen die in gebruik genomen zijn voor de inwerkingtreding van dit besluit, moet een beheersplan opgesteld worden uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. Voor andere bestaande en nieuwe inrichtingen met watervoorzieningen moet voor de eerste ingebruikname een beheersplan opgesteld worden.

Het beheersplan bevat minimaal de identificatie- en contactgegevens van de exploitant, een technische beschrijving, een risicoanalyse en preventiemaatregelen voor de watervoorziening. De risicoanalyse bevat een evaluatie van de watervoorziening met als doel de risicopunten te identificeren voor de groei van de legionellabacterie en aerosolvorming, zowel op bouwtechnisch als op bedrijfstechnisch vlak. De exploitant is verplicht het beheersplan uit te voeren en de genomen maatregelen en bijhorende relevante gegevens te noteren in een register. Dit register ligt ter inzage van de personen, vermeld in artikelen 40 en 42 van het decreet.

Controles

Staalname moet uitgevoerd worden op de plaatsen en met de frequentie die aangegeven zijn in het beheersplan. De staalname moet uitgevoerd worden volgens een erkende methode en de stalen moeten door een geaccrediteerd of erkend laboratorium onderzocht worden.

Het Vlaams agentschap Zorg en gezondheid hanteert sinds 2008 strenge regels aangaande de legionellabacterie. In dit kader voeren zij onaangekondigde controles uit. Deze controles kunnen plaatsvinden naar aanleiding van een geconstateerde besmetting of ter controle van de installatie.

Indien bij de controle niet aangetoond kan worden dat er een legionella risicoanalyse en beheersplan aanwezig is of dat de verplichte staalname van het water plaatsvindt kunnen de volgende sancties volgen:

– Sluiting van de locatie,

– Sluiting van vernevelingspunten.

Deze maatregelen kunnen een sterk nadelig effect op de bedrijfsvoering hebben. Het voldoen aan de wettelijke eisen voorkomt het nemen van dergelijke maatregelen.

Auteur: Thom Mandos

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

BBRV sluit overeenkomst om overtredingen in carwash tegen te gaan | CarwashPro
Suzanne Huisman, Blinkie Carwash

BBRV sluit overeenkomst om overtredingen in carwash tegen te gaan

Voor carwash- en andere matigrisico bedrijven in België is het sinds 2007 verplicht om een risicoanalyse en beheersplan te hebben. “Niemand kent deze regel. Tot dusver werd het niet hebben van een dergelijk plan gedoogd, maar de vraag is hoe lang dat nog duurt”, zegt voorzitster Suzanne Huisman van de Belgische branchevereniging BBRV. Deze wil voorkomen dat er problemen ontstaan en daarom heeft de belangenclub een overeenkomst gesloten met het Nederlandse bedrijf Biobeheer.

“We raden aan om zo snel mogelijk aan de regels te voldoen. Na controle is er alsnog de mogelijkheid om orde op zaken te stellen, maar het is uiteraard beter dergelijke plannen al op voorhand te hebben liggen.” De leden van de vereniging krijgen tien procent korting op het opstellen van het plan.

Legionella

Op 9 februari 2007 heeft de Vlaamse Regering het nieuwe Legionellabesluit goedgekeurd. De bedoeling van de wetgeving is preventie van de veteranenziekte. Dit is een potentieel ernstige longontsteking die kan optreden door het inademen van kleine in de lucht zwevende waternevel, die besmet is met legionellabacteriën.

Huisman is bang dat als er ooit legionella bij een carwash wordt vastgesteld, het een klap zou betekenen voor de hele sector. Desalniettemin is de kans enorm klein. “Als we kunnen aantonen dat we hier actief mee bezig zijn, geven we een positief signaal af.” Ze wil zeker geen paniek veroorzaken en koste wat het kost vermijden dat carwashes in verband worden gebracht met legionella. “De kans is echt heel erg klein.”

Wetgeving

Deze wetgeving houdt het volgende in:

De exploitant van een matigrisico-inrichting moet voor alle watervoorzieningen een beheersplan en risicoanalyse hebben. Voor de bestaande inrichtingen met watervoorzieningen die in gebruik genomen zijn voor de inwerkingtreding van dit besluit, moet een beheersplan opgesteld worden uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van dit besluit. Voor andere bestaande en nieuwe inrichtingen met watervoorzieningen moet voor de eerste ingebruikname een beheersplan opgesteld worden.

Het beheersplan bevat minimaal de identificatie- en contactgegevens van de exploitant, een technische beschrijving, een risicoanalyse en preventiemaatregelen voor de watervoorziening. De risicoanalyse bevat een evaluatie van de watervoorziening met als doel de risicopunten te identificeren voor de groei van de legionellabacterie en aerosolvorming, zowel op bouwtechnisch als op bedrijfstechnisch vlak. De exploitant is verplicht het beheersplan uit te voeren en de genomen maatregelen en bijhorende relevante gegevens te noteren in een register. Dit register ligt ter inzage van de personen, vermeld in artikelen 40 en 42 van het decreet.

Controles

Staalname moet uitgevoerd worden op de plaatsen en met de frequentie die aangegeven zijn in het beheersplan. De staalname moet uitgevoerd worden volgens een erkende methode en de stalen moeten door een geaccrediteerd of erkend laboratorium onderzocht worden.

Het Vlaams agentschap Zorg en gezondheid hanteert sinds 2008 strenge regels aangaande de legionellabacterie. In dit kader voeren zij onaangekondigde controles uit. Deze controles kunnen plaatsvinden naar aanleiding van een geconstateerde besmetting of ter controle van de installatie.

Indien bij de controle niet aangetoond kan worden dat er een legionella risicoanalyse en beheersplan aanwezig is of dat de verplichte staalname van het water plaatsvindt kunnen de volgende sancties volgen:

– Sluiting van de locatie,

– Sluiting van vernevelingspunten.

Deze maatregelen kunnen een sterk nadelig effect op de bedrijfsvoering hebben. Het voldoen aan de wettelijke eisen voorkomt het nemen van dergelijke maatregelen.

Auteur: Thom Mandos

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.