rechter, rechtbank, rechtszaak,

Rechtbank: Komst carwash Almere tast ondernemersklimaat niet aan

Rechtbank Midden-Nederland heeft groen licht gegeven voor de bouw van een carwash in Almere. Een aantal ondernemers besloot de gang naar de rechtbank te maken, omdat de komst van een nieuwe wasgelegenheid volgens hen “het ondernemersklimaat zou aantasten.” De rechter oordeelde echter anders en stelde de verweerder in de vorm van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente in het gelijk.

Autoradam Almere Oost, Tankstation & Carwash Havendreef, NRG Value Tankstations Nederland (inmiddels onderdeel van EG Group) en De Haan Minerale Oliën probeerden via de rechtbank te voorkomen dat er een nieuwe carwash gebouwd zou worden. Deze door Carwash Hogering te bouwen wasgelegenheid moet volgens ondernemer Fred Komen “de grootste wasstraat van Nederland” worden.

De eisers zagen dat plan niet zitten en besloten de bouw aan te vechten. Volgens de tegenpartij is door het verlenen van de vergunningen oneerlijke concurrentie ontstaan. Ze stellen dat de milieueisen voor de tankstations anders zijn dan die voor een carwash. De gemeente geeft ook aan dat dit het geval is aangezien het verschillende vormen van ondernemingen zijn. Het gezondheidseffect voor tankstations is sowieso anders dan voor een wasstraat. Het bestemmingsplan staat volgens hen toe dat er zelfs bedrijven op het terrein mogen komen die onder nog zwaardere milieuvoorwaarden vallen.

Niet onderbouwd

De rechtbank heeft de eisers in het ongelijk gesteld en vindt namelijk dat de verweerder terecht een omgevingsvergunning heeft verleend voor de bouw van een carwash. Door de toepassing van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is dat geen enkel probleem. Deze bedrijfsactiviteit valt namelijk binnen de maximale toegestane milieucategorie op de betreffende locatie.

De bouw van de carwash is niet in strijd met de goede ruimtelijke ordening, omdat er in het kader van de bestemmingsplanprocedure is gewerkt. De gemeente heeft volgens de rechtbank alle procedures op de correcte manier gevolgd. Volgens de rechtbank hebben de eisers niet onderbouwd waarom het ondernemersklimaat door de komst van de carwash zou worden aangetast. Daarnaast is de omgevingsvergunning niet in strijd met het uitgiftebeleid benzineverkooppunten verleend, omdat dit beleid geen betrekking heeft op autowasstraten.

Vertrouwen

Voor zover eisers een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel hebben zij dit volgens de rechtbank op geen enkele manier onderbouwd. Het beroep is daarom ongegrond verklaard.
Zowel de gemeente als Komen gaven eerder aan de zaak met vertrouwen tegemoet te zien.

“Ik ben al begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Eind januari wil ik echt met de bouwwerkzaamheden van start gaan. De heipalen zijn inmiddels besteld, maar laten nog even op zich wachten. Ik verwacht zelf ook dat de rechtbank niet in de andere verhalen van de tegenpartij zal meegaan”, vertelde Komen begin december nog.

Achtergrond

Het college verleende de vergunninghouder op 21 februari 2017 een omgevingsvergunning voor de bouw van een carwash en de plaatsing van handelsreclame op het perceel Transistorstraat 115 te Almere. Bij het verlenen van de vergunning heeft de verweerder rekening gehouden met de toepassing van de in het bestemmingsplan Bedrijvenpark Gooise Poort 2V opgenomen regels over afwijking van het plan aan vergunninghouder.

De eisers tekenden bezwaar in en bestreden het besluit. Op 13 februari 2018 heeft verweerder het bezwaar van de eisers ongegrond verklaard. De eisers hebben vervolgens tegen het bestreden besluit beroep ingesteld en de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Het onderzoek ter zitting vond plaats op 16 november 2018. Bij de uitspraak van 30 november 2018 wees de voorzieningenrechter het verzoek van eisers om een voorlopige voorziening te treffen af.

Lees ook:

Auteur: Frank van de Ven

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Rechtbank: Komst carwash Almere tast ondernemersklimaat niet aan | CarwashPro
rechter, rechtbank, rechtszaak,

Rechtbank: Komst carwash Almere tast ondernemersklimaat niet aan

Rechtbank Midden-Nederland heeft groen licht gegeven voor de bouw van een carwash in Almere. Een aantal ondernemers besloot de gang naar de rechtbank te maken, omdat de komst van een nieuwe wasgelegenheid volgens hen “het ondernemersklimaat zou aantasten.” De rechter oordeelde echter anders en stelde de verweerder in de vorm van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente in het gelijk.

Autoradam Almere Oost, Tankstation & Carwash Havendreef, NRG Value Tankstations Nederland (inmiddels onderdeel van EG Group) en De Haan Minerale Oliën probeerden via de rechtbank te voorkomen dat er een nieuwe carwash gebouwd zou worden. Deze door Carwash Hogering te bouwen wasgelegenheid moet volgens ondernemer Fred Komen “de grootste wasstraat van Nederland” worden.

De eisers zagen dat plan niet zitten en besloten de bouw aan te vechten. Volgens de tegenpartij is door het verlenen van de vergunningen oneerlijke concurrentie ontstaan. Ze stellen dat de milieueisen voor de tankstations anders zijn dan die voor een carwash. De gemeente geeft ook aan dat dit het geval is aangezien het verschillende vormen van ondernemingen zijn. Het gezondheidseffect voor tankstations is sowieso anders dan voor een wasstraat. Het bestemmingsplan staat volgens hen toe dat er zelfs bedrijven op het terrein mogen komen die onder nog zwaardere milieuvoorwaarden vallen.

Niet onderbouwd

De rechtbank heeft de eisers in het ongelijk gesteld en vindt namelijk dat de verweerder terecht een omgevingsvergunning heeft verleend voor de bouw van een carwash. Door de toepassing van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is dat geen enkel probleem. Deze bedrijfsactiviteit valt namelijk binnen de maximale toegestane milieucategorie op de betreffende locatie.

De bouw van de carwash is niet in strijd met de goede ruimtelijke ordening, omdat er in het kader van de bestemmingsplanprocedure is gewerkt. De gemeente heeft volgens de rechtbank alle procedures op de correcte manier gevolgd. Volgens de rechtbank hebben de eisers niet onderbouwd waarom het ondernemersklimaat door de komst van de carwash zou worden aangetast. Daarnaast is de omgevingsvergunning niet in strijd met het uitgiftebeleid benzineverkooppunten verleend, omdat dit beleid geen betrekking heeft op autowasstraten.

Vertrouwen

Voor zover eisers een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel hebben zij dit volgens de rechtbank op geen enkele manier onderbouwd. Het beroep is daarom ongegrond verklaard.
Zowel de gemeente als Komen gaven eerder aan de zaak met vertrouwen tegemoet te zien.

“Ik ben al begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Eind januari wil ik echt met de bouwwerkzaamheden van start gaan. De heipalen zijn inmiddels besteld, maar laten nog even op zich wachten. Ik verwacht zelf ook dat de rechtbank niet in de andere verhalen van de tegenpartij zal meegaan”, vertelde Komen begin december nog.

Achtergrond

Het college verleende de vergunninghouder op 21 februari 2017 een omgevingsvergunning voor de bouw van een carwash en de plaatsing van handelsreclame op het perceel Transistorstraat 115 te Almere. Bij het verlenen van de vergunning heeft de verweerder rekening gehouden met de toepassing van de in het bestemmingsplan Bedrijvenpark Gooise Poort 2V opgenomen regels over afwijking van het plan aan vergunninghouder.

De eisers tekenden bezwaar in en bestreden het besluit. Op 13 februari 2018 heeft verweerder het bezwaar van de eisers ongegrond verklaard. De eisers hebben vervolgens tegen het bestreden besluit beroep ingesteld en de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Het onderzoek ter zitting vond plaats op 16 november 2018. Bij de uitspraak van 30 november 2018 wees de voorzieningenrechter het verzoek van eisers om een voorlopige voorziening te treffen af.

Lees ook:

Auteur: Frank van de Ven

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.