Watergebruik op zelfde niveau als veertig jaar geleden

De winning en het gebruik van water is de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in de koelwaterhoeveelheden. Dat blijkt uit cijfers van Compendium voor de Leefomgeving.

De laatste veertig jaar vertonen de totale winning en het totale verbruik van water in Nederland geen duidelijke trend, aldus de website van Compendium voor de Leefomgeving. Ondanks dat de economie in die periode sterk is gegroeid. De winning en het gebruik van grondwater zijn ten opzichte van veertig jaar geleden beperkt gedaald, maar laten pieken zien in 2018, 2019 en 2020 door de droogte in die jaren.

De winning en het gebruik van oppervlaktewater fluctueren van jaar tot jaar en zijn gemiddeld heel licht gestegen. Het drinkwatergebruik is sinds 2005 redelijk constant, maar iets gedaald ten opzichte van de jaren negentig van de vorige eeuw. Dit terwijl de bevolking wel sterk is gegroeid in deze periode. Sinds 2014 stijgt het weer iets, en bereikte in 2018 een piek vanwege de droogte in dat jaar.
Oppervlaktewater is de belangrijkste waterbron voor de industrie en energiebedrijven. De drinkwaterbedrijven onttrekken merendeels grondwater. Het aandeel van de grondwaterwinning in de leidingwaterproductie bedraagt iets meer dan 65 procent en is in ruim tien jaar praktisch onveranderd gebleven. Huishoudens zijn de grootste afnemers van leidingwater.

Koelwater

Het overgrote deel van het oppervlaktewatergebruik wordt toegepast als koelwater. De schommelingen in de onttrekking van oppervlaktewater worden voornamelijk veroorzaakt door de fluctuerende koelwaterhoeveelheden. Elektriciteitsbedrijven zijn veruit de grootste onttrekkers van oppervlaktewater. In 2020 nam deze sector bijna zestig procent van de totale wateronttrekking voor haar rekening, dat vrijwel geheel is gebruikt voor koeling.

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (Wageningen UR).

(bron: Compendium voor de Leefomgeving)

Lees ook:

Auteur: Belinda Meijers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Watergebruik op zelfde niveau als veertig jaar geleden | CarwashPro

Watergebruik op zelfde niveau als veertig jaar geleden

De winning en het gebruik van water is de afgelopen veertig jaar op hetzelfde niveau gebleven. Schommelingen worden vooral veroorzaakt door droge versus natte jaren en variaties in de koelwaterhoeveelheden. Dat blijkt uit cijfers van Compendium voor de Leefomgeving.

De laatste veertig jaar vertonen de totale winning en het totale verbruik van water in Nederland geen duidelijke trend, aldus de website van Compendium voor de Leefomgeving. Ondanks dat de economie in die periode sterk is gegroeid. De winning en het gebruik van grondwater zijn ten opzichte van veertig jaar geleden beperkt gedaald, maar laten pieken zien in 2018, 2019 en 2020 door de droogte in die jaren.

De winning en het gebruik van oppervlaktewater fluctueren van jaar tot jaar en zijn gemiddeld heel licht gestegen. Het drinkwatergebruik is sinds 2005 redelijk constant, maar iets gedaald ten opzichte van de jaren negentig van de vorige eeuw. Dit terwijl de bevolking wel sterk is gegroeid in deze periode. Sinds 2014 stijgt het weer iets, en bereikte in 2018 een piek vanwege de droogte in dat jaar.
Oppervlaktewater is de belangrijkste waterbron voor de industrie en energiebedrijven. De drinkwaterbedrijven onttrekken merendeels grondwater. Het aandeel van de grondwaterwinning in de leidingwaterproductie bedraagt iets meer dan 65 procent en is in ruim tien jaar praktisch onveranderd gebleven. Huishoudens zijn de grootste afnemers van leidingwater.

Koelwater

Het overgrote deel van het oppervlaktewatergebruik wordt toegepast als koelwater. De schommelingen in de onttrekking van oppervlaktewater worden voornamelijk veroorzaakt door de fluctuerende koelwaterhoeveelheden. Elektriciteitsbedrijven zijn veruit de grootste onttrekkers van oppervlaktewater. In 2020 nam deze sector bijna zestig procent van de totale wateronttrekking voor haar rekening, dat vrijwel geheel is gebruikt voor koeling.

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website met feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte in Nederland. Het is een uitgave het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (Wageningen UR).

(bron: Compendium voor de Leefomgeving)

Lees ook:

Auteur: Belinda Meijers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.